Hopp til innhold

Vil skrote nettleien og heller finansiere strømnettet via skatter

KrF vil stryke nettleien fra strømregningen din og i stedet finansiere det norske strømnettet via statsbudsjettet. – Ingen god idé, svarer kraftbransjen.

Ropstad møter pressen

– USOSIALT: KrFs energipolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, mener nettleie treffer usosialt.

Foto: Ali Zare / NTB

– Jeg tror det ville vært ramaskrik dersom man sa at alle veier i Norge skal bygges med bompenger, som i realiteten nettleien er, sier energipolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Tirsdag fremmer han et representantforslag for Stortinget om å skrote nettleiemodellen (se faktaboks) for godt.

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. I dag blir denne betalt over strømregningen, men Ropstad vil i stedet at betalingen bør gå over statsbudsjettet.

Bakgrunnen for forslaget er de akutt høye strømprisene i deler av landet og et ønske om varig omfordeling av kostnadene.

– Mitt forslag er at staten bygger og vedlikeholder strømnettet på samme måte som annen infrastruktur i Norge. Det vil være mer sosialt, fordi de med høyest inntekt betaler mer i skatt, sier Ropstad.

Responsen på Stortinget og fra kraftbransjen er foreløpig en blanding av laber og avvisende.

Bekymret for investeringer

– Vi tror ikke det er en god idé, sier Knut Lockert, som er daglig leder i Distriktsenergi, en interesseorganisasjon for norske kraftselskaper.

Han advarer mot Ropstads forslag og er bekymret for at det bereder grunnen for en årlig budsjettkamp:

– Nettselskapene investerer med veldig lang tidshorisont og kan ikke være avhengig av et statsbudsjett der man må kjempe mot andre budsjettposter om midler fra ett år til et annet. Hvis forutsigbarheten blir borte, kan det bli veldig krevende å gjøre jobben vår, sier han.

Han støttes av SV:

– Vi frykter at dette går utover nettforsyningen lokalt i distriktene og at vedlikeholdet ikke vil bli prioritert, sier Lars Haltbrekken, som er energipolitisk talsperson i SV.

Knut Lockert, daglig leder Distriktsenergi

FRYKTER BUDSJETTKAMP: Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, frykter for kraftbransjens langvarige investeringer dersom nettleie legger over skatteseddelen.

Foto: Fredrik Kveen

Rødt og Frp: – For tidlig å konkludere

Strømprisene har vært mye høyere i sør enn nord i landet. Ropstad mener likevel det mest gunstige er å frita samtlige husholdninger fra nettleien.

– Dette vil være et grep som skal gjelde for lang tid fremover hvor vi håper på jevnere priser. Derfor mener vi det er rett at nettleien fjernes for alle, sier han.

Rødt og Frp mener det er for tidlig å konkludere, men ønsker å se på alternative løsninger.

– Vi er interessert i å finne ut hva som er den riktige måten å finansiere nettleien på, for jeg tror nettleien har fått seg en knekk etter vinteren. Vi kan ikke få både økte strømpriser og samtidig skyve regningen for å bygge ut strømnettet over på kundene, sier Sofie Marhaug, som representerer Rødt i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Sofie Marhaug strømdemo

VIL UTREDE ALTERNATIVER: Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug ønsker å utrede alternative løsninger til dagens nettleieløsning. Her på en strømdemonstrasjon i Bergen.

Foto: Tony Ågotnes / NRK

– Kan øke skattene

De neste ti årene skal det investeres i strømnettet for omtrent 140 milliarder kroner. I utgangspunktet er det nettleieinntektene som skal betale for de utbyggingene.

– Det mener vi er galt at skal belastes likt på alle husholdningene, sier Ropstad.

– Hvem skal betale mer i skatt for å finansiere dette?

– Først og fremst kan dette gjøres over statsbudsjettet ved effektivisering og innsparing, Men vi er ikke fremmed for å vri på skatter og avgifter slik at man fjerner det som rammer de med normale inntekter, så kan man heller øke skattene på de som tjener veldig mye, sier Ropstad.

I Hurdalsplattformen står det at Støre-regjeringen vil «innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet».

I en e-post skriver olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at regjeringen vil komme tilbake med et detaljert svar når forslaget behandles i Stortinget på ordinær måte.

Han påpeker at regjeringen har lagt frem forslag til å forlenge strømstøtteordningen til husholdningene med ett år.

– Det skal bidra til å redusere kostnadene for folk når prisene er ekstraordinært høye, skriver Aasheim.

Olje og strøm

ENIGHET OM STRØMSTØTTE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Lien Aasland er enige om å forlenge strømstøtten for husholdninger til mars 2023.

Foto: Lise Åserud / NTB