Regjeringa seier ja til to nye vindkraftanlegg – men gir avslag i nord

Vindkraftmotstandarar fortvilar. Tapte kampen mot vindturbinar på Stad i Nordfjord og på Haram på Sunnmøre.

Okla vindkraftverk

FEM VINDMØLLER SKAL BYGGJAST: Det er fjellområdet i bakgrunnen (midt i biletet) Okla vindkraftverk skal byggast på. Vindturbinane har 117 meter rotordiameter på 90 meter høge tårn, totalhøgda blir 148,5 meter.

Foto: Vestavind Kraft

Etter år med protestar har regjeringa tatt avgjerd i tre svært omstridde vindkraftprosjekt langs norskekysten. To vindturbinanlegg skal byggast, eitt har fått avslag.

På Stad i Nordfjord, ein av dei mest værharde stadane langs norskekysten, skal Falck Renewables Vind få setje i gang bygging av sitt vindkraftanlegg med fem vindturbinar.

Selskapet er eigd av italenskbaserte Falck Renewables AS og SFE Produksjon.

Alt i desember 2013 vart det gitt konsesjon til vindkraft på Stad, men dei siste åra har protestane reist seg. Samstundes har planane blitt endra til færre, men langt større turbinar.

Store delar av Stadlandet er freda på grunn av det heilt spesielle landskapet, men området til vindturbinanlegget er unnateke vern. Fleire grunneigarlag samt Naturvernforbundet har protestert, men til ingen nytte i regjeringa.

– Departementet meiner å ha nok kunnskap om både naturmangfald og kulturminne i området, skriv olje- og energiminister Tina Bru (H) i vedtaket.

Ja til vindkraft på Sunnmøre

På Haram på Sunnmøre har regjeringa avvist klagane frå Haram kommune, organisasjonar og ei rekkje privatpersonar om utbygging av vindkraftverk på Haramsfjellet.

Departementet set som vilkår at fleire av dei åtte turbinane skal flyttast meir unna folk. Mellom anna skal ein av turbinane 100 meter lenger vekk frå tettstaden Ulla.

– Det var rett no å fatte ei endeleg avgjerd i saka. Konsesjonen blei gitt for over ti år sidan. Da er det på tide at både utbyggarane og lokale interesser får ein avklaring, seier olje- og energiminister Tina Bru.

Leiar for aksjonsgruppa «Nei til Vindkraftverk på Haramsfjellet», Birgit Oline Kjerstad, reagerer sterkt på at regjeringa avslår alle klagene.

– Eg er ganske sint og veldig lei meg. No må vi vurdere å gå rettens veg om vi vil få gjort noko meir med denne saka, seier Kjerstad til NRK.

Visualisering av vindkraft på Haramsfjellet

HARAM: Både kommunen, organisasjonar og privatpersonar har sagt nei, men regjeringa har sagt ja.

Foto: Haram kraft

Nei til vindkraft i Nordland

Derimot får Andmyran vindkraftverk på Andøya i Nordland avslag. Eigarane hadde søkt om å få forlenga fristen for tidlegare løyve for utbygging med eitt år, samt å få drive til 2051.

Årsaka til avslaget er at regjeringa ikkje vil ha vindkraft i eit myrområde på grunn av klimaet.

– Dette vindkraftverket er ein del av eit omfattande verdifullt myrområde, seier Tina Bru.

Bru seier ein har fått meir og meir kunnskap om nedbygging av myr sidan planane fyrst fekk godkjenning.

– Dette omsynet har vore avgjerande i vurderinga om fristen skulle utsetjast, seier olje- og energiminister Tina Bru.

Området til Andmyran vindpark

AVSLAG: Området til Andmyran vindpark i Nordland.

Foto: Sigurd Steinum / NRK