Politiet vil avhøre kapteinen på «Sola TS» som mistenkt

BERGEN SENTRUM (NRK): En fjerde person får status som mistenkt etter fregattkollisjonen. Politiet sier det også er «naturlig» å tenke på å ilegge Forsvaret og Kystverket foretaksstraff.

Ole Bjørn Mevatne

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt.

Foto: Therese Pisani / NRK

– Vi vil avhøre en fjerde person som mistenkt. Det er kapteinen på «Sola TS», sier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt til NRK.

– Bildet som har dannet seg etter hvert gjør det naturlig at han får mistenktstatus, sier Mevatne.

Fra før har tre personer fått status som mistenkt i saken. Disse er:

  • Vaktsjef på KNM «Helge Ingstad», mistenkt for brudd på navigasjonsregler, samt å uaktsomt ha forårsaket en skade som lett kunne medført tap av menneskeliv.
  • Losen på «Sola TS», mistenkt for brudd på navigasjonsreglene i skipssikkerhetsloven.
  • En person på trafikksentralen på Fedje. Mistanken gjelder grov uforstand i tjenesten.
Nye overvåkningsbilder publisert av Havarikommisjonen viser det dramatiske møtet

Nye overvåkningsbilder publisert av Havarikommisjonen viser det dramatiske møtet

– Kapteinens ansvar å klargjøre båten

Kapteinen på «Sola TS» befinner seg nå i utlandet. Mevatne sier det også er av hensyn til rettighetene hans at de vil gi ham mistenktstatus.

– Vi har avhørt ham som vitne tidligere, sier politiadvokaten.

– Hele etterforskningsbildet gjør at det er naturlig å avhøre ham med mistenktstatus nå.

Havarikommisjonen påpeker i rapporten som ble fremlagt fredag at «Sola TS» seilte med dekkslysene på etter å ha forlatt Stureterminalen i Hjeltefjorden natt til 8. november i fjor. Det gjorde det vanskelig for mannskapet på KNM «Helge Ingstad» å se lanternene og identifisere det som et fartøy.

– Hva er kapteinen mistenkt for?

– Det er hans ansvar å klargjøre båten før de skulle forlate Sture. Spørsmålet knytter seg til dekksbelysning på «Sola TS», og om det har fått betydning. Det har vært et tema som Havarikommisjonen har nevnt, sier Mevatne.

Område for kollisjonen mellom Helge Ingstad og Sola TS.

OMRÅDET: Ulykken skjedde utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden, vest for Bergen. Hjeltefjorden er innenfor ansvarsområdet til Fedje sjøtrafikksentral.

Foto: JOAKIM DIGERNES-NORDSTRÖM / NRK

– Naturlig å tenke foretaksstraff

Etter det NRK erfarer er det svært sannsynlig at politiet konkluderer med foretaksstraff i saken, altså bøter til Forsvaret og kanskje også andre aktører. Dette har ikke blitt mindre aktuelt etter det som kommer frem i Havarikommisjonens rapport.

– Det vil være unaturlig å tenke ikke foretaksstraff etter en slik alvorlig ulykke med så store verdier og så store organisasjoner som er ansvarlige, som Fedje og Marinen. Det er naturlig å tenke foretaksstraff, sier Mevatne.

Det er Kystverket som har ansvar for Fedje VTS. Mevatne sier det er mindre aktuelt å ilegge tankskipsrederiet foretaksstraff.

Rapporten konkluderer med at flere hendelser var medvirkende til at ulykken skjedde. Et av de viktigste momentene var at vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» var en ung offiser og ikke hadde lang erfaring med slike situasjoner.

Etterforskingsleder Frode Karlsen i Vest politidistrikt sier politiet nå vil studere rapporten nøye for å se etter elementer som kan få innvirkning på påtalebeslutningen deres.

– Vi har ønsket å vente på den for å se om det er nye momenter som kan tilføre vår etterforskning noe, sier Karlsen.

Helge Ingstad ved Ågotnes, fotografert 21.10.19

TIL KAI: KNM «Helge Ingstad» ligger nå ved CCB-basen på Ågotnes på Sotra. Skipet skal destrueres etter ulykken.

Foto: Alrik Velsvik / Sindre Skrede / NRK

Etterforskning kan drøye over nyttår

Tidligere har det vært signalisert at politiets avgjørelse ville komme i november, men signalet fra politiet nå er at det kan bli 2020 før de konkluderer.

– Rapporten fra Havarikommisjonen vil ikke i seg selv forsinke eller forlenge etterforskningen, men det spørs jo om vi finner noen nye momenter som vi mener ikke er tilstrekkelig undersøkt før en eventuell påtalebeslutning. Det gjelder også spørsmålet om foretaksstraff, og i hvilken grad vi må gjøre flere etterforskningsskritt for å kartlegge noe der. Det kan det selvfølgelig være, sier Karlsen.

Både han og Mevatne sier de umiddelbart ikke er overrasket over det som kommer frem i rapporten.