Hopp til innhold

Permitterte Hege (32) fikk jobb på slakteriet midt i koronakrisen

I sjømatnæringen er behovet for arbeidskraft fortsatt stort. Slakteriet Lerøy sjøtroll på Bømlo har de siste to ukene ansatt ti nye personer for å holde produksjonen gående.

Hege Kyrkjeøy

KVALITETSSJEKKER: Hege Kyrkjeøy har varierte oppgaver i sin nye jobb på slakteriet. Her kvalitetssjekker hun en nyankommet ørret.

Foto: Nils Stikholmen / Sjøtroll Havbruk AS

Ved utgangen av mars hadde over 400.000 nordmenn meldt seg som helt eller delvis arbeidsledige, ifølge tall fra Nav. Dette er de høyeste arbeidsledighetstallene siden krigen og skyldes i stor grad den pågående koronasituasjonen.

Koronatiltakene har særlig gått hardt ut over ansatte i hotell- og servicenæringen. Flere av landets største hoteller har de siste ukene måttet stenge og permitterte store deler av arbeidsstokken.

Onsdag skrev NRK at hver fjerde bedrift i Vestland frykter konkurs og andelen permitterte er nå på over 50 prosent.

I sjømatnæringen er imidlertid aktiviteten fremdeles stor, og ifølge Sjømat Norge gikk eksporttallene i mars opp til tross for en krevende markedssituasjon.

Tok inn flere enn planlagt

Lerøy sjøtroll på Bømlo har de siste to ukene ansatt i alt ti personer som enten er permitterte eller arbeidssøkende.

– Vi har en plan for hvor mye som skal produseres, og denne har ikke endret seg noe særlig på grunn av korona. For at vi skulle klare å holde den planlagte produksjonen, tok vi inn flere ansatte enn den opprinnelige planen, sier fabrikkleder Nils Stikholmen.

I utgangspunktet hadde bedriften planlagt å ansatte fem personer i mars, men endte opp med å doble antallet.

En av dem som fikk jobbtilbud var Hege Helen Kyrkjeøy, som i fem år har jobbet som hotellmedarbeider på Bømlo hotell. Hun ble nylig permittert fra hotelljobben.

– Jeg har en kjæreste som jobber her ute, og fikk vite via ham at de trengte folk. De spurte om jeg var interessert, og jeg tenkte «hvorfor ikke prøve noe nytt», forteller Kyrkjeøy.

Fiskeanlegg i Brandasund på Bømlo, bru ut til øyene like ved.

SLAKTERI: Sjøtroll Havbruk ligger i Brandasundet på Bømlo og er en del av det børsnoterte selskapet Lerøy Seafood Group.

Foto: Sjøtroll Havbruk AS

Permittert på uviss tid

1. april var Kyrkjeøy i gang i den nye jobben som blant annet består av kvalitetsgradering og pakking av fisk, renhold av kantina og håndtering av arbeidsklær. Mange av arbeidsoppgavene ligner de hun hadde på hotellet.

– Hva betyr deg for deg å få jobbtilbud mens du er permittert?

– Det letter veldig på den økonomiske biten. Jeg vet ikke hvor lenge jeg vil være permittert fra min vanlige jobb, men vi har fått indikasjoner på at slakteriet vil ha bruk for oss i alle fall fram til sommeren, sier tobarnsmoren.

Hun skryter av kollegene og arbeidsmiljøet på sin nye arbeidsplass.

– Jeg må si at dette er en veldig kjekk plass der du blir tatt godt imot. Man ser at hjulene går rundt og at det er god aktivitet.

Fisk

EKSPORT: Sjømatnæringen er så langt lite påvirket av koronakrisen. Ifølge Sjømat Norge var det en vekst i eksporten av sjømat i mars.

Foto: Petter Strøm

– Gjelder hele kysten

Kommunikasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Norge sier at ansettelsene på Bømlo er en del av en trend.

– Dette ser vi skjer både nord, vest og midt i landet, sier han.

Øyvind Andre Haram

FLERE EKSEMPLER: Øyvind André Haram, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, sier at det flere slakterier langs kysten har behov for arbeidskraft.

Foto: Sjømat Norge

En av grunnene er at man trenger flere til å kunne opprettholde smitteverntiltak på arbeidsplassen. Samtidig går produksjonen unna på laks, ifølge Haram.

– Det blir produsert mer frossenvarer. Det som blir sendt langveis går det nå mer av. Denne produksjonen krever gjerne flere hender, sier han.

– Blant de heldige

Tross høy aktivitet vil ikke Stikholmen på Lerøy sjøtroll gå i detaljer rundt den økonomiske situasjonen på fabrikken, som er en del av Lerøy Seafood Group.

– Men det et klart at vi er blant de næringene som er mer heldige i dag. Produksjonen av laks og ørret ser ut til å gå sin gang, og enn så lenge har det meste gått etter planen, sier Stikholmen.