Vegvesenet reknar med omfattande skade etter brannen i Gudvangatunnelen

Først når politiet er ferdig med si gransking av brannstaden inne i Gudvangatunnelen kan Statens vegvesen gå i gang med reparasjonsarbeidet.

Brann- og ambulansefolk ved Gudvangatunnelen

STENGD MINST EI VEKE: Først når politiet er ferdig med sitt arbeid kan reparasjonen ta til.

Foto: Arne Veum

Difor har vegvesenet enno ikkje fullt oversyn over skadane inne i tunnelen, men avdelingsdirektør Nils Magne Slinde reknar med at det er omfattande skade på installasjonane.

– Vi hadde inne ein geolog i går kveld i lag med politiet. Politiet og Havarikommisjonen startar sitt arbeid i dag tidleg. Vi må og skaffe ein spylebil, for det er så mykje sot at det er vanskeleg å sjå skadane på installasjonane og tunneltaket.

Omfattande oppbyggingsarbeid

Slinde seier at dei står framfor eit omfattande oppbyggingsarbeid, først skal det vaskast, så må politiet og Havarikommisjonen gjere sitt etterforskingsarbeid.

– Først når dette er gjort kan vi gå i gang med sikringsarbeid, oppryddingsarbeid og få opp att dei tekniske installasjonane som er øydelagde.

(Artikkelen held fram under biletet).

Nils Magne Slinde, Statens vegvesen region Vest

- OMFATTANDE ARBEID: Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde i Statens vegvesen.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Held uvedkomande unna

Kor omfattande skadane er har dei enno ikkje fått oversyn over.

– Vi gjekk ut og sa at tunnelen blir stengd i minst ei veke, ikkje fordi vi hadde detaljkunnskap om skadane i Gudvangatunnelen, men ut frå røynsle frå tunnelbrannar andre stader i landet.

Den utbrende semitraileren, ein buss og fleire bilar og campingvogner står framleis att inne i tunnelen, og Statens vegvesen har sett opp vakter i begge tunnelmunningane for å hindre at nokon tek seg inn.

– Ingenting inne i tunnelen må rørast før politiet og Havarikommisjonen har fått gjort sitt arbeid, så vi passar nøye på at tunnelen får stå i fred. Det er politiet som seier frå når vi kan gå inn og ta til med ryddinga.