Ole Bulls villa forfaller

Ole Bulls villa på Lysøen må pusses opp for minst 20 millioner koner, men det har ikke Kode penger til, skriver BT. Multiconsult har undersøkt villaen og i sin rapport skriver de at bygget har et «betydelig behov for vedlikehold og oppgradering».