Klimaendringer kan halvere sesongen på skisentrene

Knut Nordeide (81) har stått på ski i de samme løypene i snart 40 år, men om noen tiår kan de være borte. Enkelte steder kan klimaendringene korte ned skisesongen med tre måneder, varsler klimaforsker.

SIN EGEN TRENER: Knut Nordeide trener målrettet mot veteran-VM i alpint i kjente løyper.

SIN EGEN TRENER: Knut Nordeide trener målrettet mot veteran-VM i alpint i kjente løyper.

Foto: Sanne Funder Nygaard / NRK

Etter en våt uke er skiløypene i Eikedalen Skisenter på Kvamskogen preparert på ny. Knut Nordeide (81) er tidlig på plass for å sette opp løype.

– Dette har jeg holdt på med helt siden jeg var guttunge, men da hadde vi ikke sånne porter som dette. Da måtte vi finne noen rognebusker og kutte ned, forteller Nordeide, som har deltatt på veteran-NM i alpint i flere tiår.

Men ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Meteorologisk institutt, ser det ikke ut til at Nordeides oldebarn vil få muligheten til å benytte seg av de samme løypene, i alle fall ikke like hyppig.

– Jeg har hatt mye glede av dette opp gjennom alle år, så det er trist at de ikke skal få oppleve det på samme måte, sier den spreke 81-åringen.

Knut Nordeide setter opp løype i Eikedalen.

FAST INVENTAR: Siden Eikedalen Skisenter åpnet i 1982 har Nordeide vært en fast inventar, med et gjennomsnitt på flere titalls skidager i sesongen. Han bærer med seg portene når han skal sette løype i Eikedalen Skisenter.

Mest utsatt på Vestlandet

I påsken skrev NRK om hvor vi kan finne snø rundt påsketider i fremtiden. Beregningene fra NVE tyder på at det mot slutten av dette århundret vil det fortsatt være snø å finne i fjellet.

Vi må imidlertid reise lenger opp i høyden – i Sør-Norge trekker snøgrensen seg opp til rundt 600–800 meter over havet.

– De største endringene beregnes for Vestlandet, der vintertemperaturen ligger nær null grader i dagens klima, slik at det skal lite til å vippe temperaturen over fra minusgrader til plussgrader, sier hydrolog Irene Brox Nilsen.

Snødager - Høye utslipp

ENDRINGER MED HØYE UTSLIPP: Snødager med utgangspunkt i høyt utslippsnivå, altså dersom vi ikke endrer utslippene vi har i dag. Gult illustrerer mindre enn 30 dager med snø. Gjelder endringer fra dagens klima (1971–2000) fram til slutten av århundret (2071–2100).

Myrkdalen Skisenter på Voss har den største endringen av alle skisentrene det har blitt gjort beregninger for.

– For Myrkdalen beregner vi tre måneder kortere skisesong mot midten av århundret hvis vi fortsetter å øke utslippene. Resten av Vestlandet kan også vente seg betydelig kortere snøsesong, sier Nilsen.

Forbereder seg på nye snøforhold

Det finnes ingen beregninger for Eikedalen Skisenter som ligger 450 meter over havet på det laveste, men det er ikke langt unna kysten, og ut ifra kartet som viser mulig fremtidsscenario er området spesielt utsatt.

Fredrik Tønjum er daglig leder på Eikedalen Skisenter, som i flere tiår har forberedt seg på klimaforskernes fremtidsscenario.

Fredrik Tønjum, daglig leder på Eikedalen Skisenter

FORBEREDT: Daglig leder på Eikedalen Skisenter Fredrik Tønjum har lenge jobbet med å bedre løypene i møte med mildere vintre.

– Vi har planert løypene for at vi skal klare oss med minst mulig snø når det er snøfattige vintre, sier han og fortsetter:

– Planen var jo på sikt å tilrettelegge mye mer i høyden, for vi ser at vi må bare bli vant med at vi må høyere opp for at det skal være gode snøforhold.

I år begynner de med bygging av ny heis som vil gjøre det mulig å benytte hele fjellområdet. De vil da komme opp i 900 meter over havet, men er også avhengig av at det ligger snø nederst i løypen.

– Så lenge vi får noen måneder med gode forhold, så er det nok til at vi skal kunne holde oss levende og drive fornuftig, sier Tønjum.

Håper på snørike vintre i fremtiden

Ifølge Nilsen har vintrene i Bergen blitt betydelig kortere siden 1940-tallet, og Nordeide kan ikke lenger benytte seg av de samme løypene som da han var ung.

Knut Nordeide i skibakken

PLANLEGGER Å FORTSETTE: Til tross for at veteran-NM blir avlyst andre året på rad grunnet pandemien, fortsetter Nordeide treningen. I år skulle han delta i øverste aldersklasse.

Foto: Sanne Funder Nygaard / NRK

– Før når vi var guttunger var det mye mer snø i Bergen og på byfjellene, sier Nordeide, og legger til:

– Det er vel ting som tyder på at det er et litt annet klima.

Knut Nordeide i skitrekket på Eikedalen Skisenter.

ALENE I TREKKET: Nordeide har vendt seg til å stå alene i trekket etter at de fleste skikameratene har gitt seg.

Foto: Sanne Funder Nygaard / NRK

Nordeide og konen har stått på ski med sine fem barn – de har ti barnebarn som de har trent opp, og syv oldebarn som de ønsker å ta med til Eikedalen så snart de blir stor nok til det.

Nordeide er optimistisk, og håper at oldebarna hans vil få samme glede av løypene som han selv.

– Selv om det er mindre snø, så håper jeg jo at det vil komme snørike vintre. Det har det jo alltid gjort, sier Nordeide.