Ny undersøkelse: Foreldre klarer ikke si nei til 12-åringens app-bruk

Ni av ti foreldre mener aldersgrenser på sosiale medier er viktige, viser ny undersøkelse. Likevel er tre av fire barn under 13 år på sosiale medier.

Barna viser frem snapchat

GØY MED SOSIALE MEDIER: Elevene ved Haukedalen skole forteller at de i hovedsak bruker Snapchat og syns det gøyeste med det er å kunne dele bilder med familie og venner. Fra venstre: Matea Toftevåg-Nesset, Andreas Pettersen Fossen, Mia Bremerthun og Tobias V. O. Hansen.

Foto: Ina Romslo Rønning / NRK Hordaland

Tre av fire barn mellom 9 og 12 år er på sosiale medier, ifølge Medietilsynet. Dette til tross for at aldersgrensen på de fleste sosiale medier er 13 år.

Samtidig sier ni av ti norske foreldre at det er viktig å følge aldersgrenser på apper, spill og film, viser en ny undersøkelse.

Organisasjonen Barnevakten, som har bestilt undersøkelsen, reagerer på funnene.

– Det er interessant å se denne motsetningen. Så mange mener at 13-årsgrenser er riktig, men likevel er barna der, sier faglig leder i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen.

Kjellaug Tonheim Tønnesen

KREVER TILTAK: Faglig leder i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen, ber myndighetene sette inn tiltak for å gjøre sosiale medier mer barnevennlig.

Foto: Studio 1 fotografene

Foreldrene føler et press

Undersøkelsen er utført av en forskergruppe ved NLA Høgskolen. Den ble presentert tirsdag i forbindelse med Safer Internett Day. 10.427 foreldre er spurt.

Bare tre prosent av de spurte sier at det er uviktig eller lite viktig at foreldre respekterer aldersgrenser på apper, spill og film, viser undersøkelsen.

88 prosent sier at det er viktig eller svært viktig å følge aldersgrensene, mens bare 26 prosent av de i svært stor grad følger disse anbefalingene overfor sine barn.

Tønnesen i Barnevakten tror at foreldre føler et press. Det kan dermed være fort å gi etter, selv om foreldrene mener at aldersgrenser burde følges.

– Dette er nok en følelse mange har, som fort påvirker foreldre. Vi ønsker ikke at de skal være utenfor, sier Tønnesen.

Andreas viser snapchat

SELFIE: Stadig flere barn er aktive på sosiale medier som Snapchat, Tik Tok og Instagram, til tross for at aldersgrensen for å bruke dette er 13 år.

Foto: Ina Romslo Rønning / NRK Hordaland

Ønsker flere råd

I undersøkelsen sier foreldrene at de ønsker flere råd og anbefalinger fra myndighetene om barn og sosiale medier.

– Foreldre ønsker mer kompetanse om temaer som tidsbruk, aldersgrense og praktisering av regler. De ønsket også mer innsikt og kunnskap om sikkerhet, filter og nettvett, sier Tønnesen.

Hele to av tre svarer at myndighetene burde gi klare råd om at barn under 13 år ikke bør være på sosiale medier.

Barna viser frem nettvett-plakatene de selv har laget.

NETTVETT: Andreas, Matea, Tobias og Mia viser frem plakatene klassen har hengt opp, med regler for godt nettvett.

Foto: Ina Romslo Rønning / NRK Hordaland

– Vi vil at barn blir registrert som barn

Selv sier barn NRK har snakket med at de forstår at det bør være en aldersgrense.

– Jeg føler at du ikke er moden nok når du er ti år eller mindre, for da har du egentlig ikke lært på skolen eller hjemme hva som faktisk skjer på sosiale medier, sier Matea Toftevåg-Nesset (11).

– Det er egentlig opp til foreldrene å bestemme selv når barna skal få det, men det er viktig at de er modne nok før de får sosiale medier, legger 13-åringen Andreas Pettersen Fossen til.

Barnevakten ber nå myndigheter og næringsliv sette inn tiltak både for å opplyse og gi råd til foreldre, og for å gjøre bruken mer barnevennlig.

– Vi vil at barn blir registrert som barn, altså den alderen de faktisk er, og at de da blir tatt hensyn til i appene. Dette kan for eksempel dreie seg om å begrense eksponeringen av reklame og redusere tilgangen til influensere, sier Tønnesen.