Hopp til innhold

Ny rekord: NVE har aldri før meldt om så stor skredfare

Ekstremvêret «Gyda» byr på rekordar. Alt før toppen er nådd.

NVE sitt farevarsel for «Gyda»

FARE: I dei raudmarkerte områda er det raudt nivå på farevarsel for flaum og jord-, sørpe- og flaumskred. Det er det høgaste varslingsnivået.

Foto: NVE

I vår tid har vi aldri meldt om så stor fare for skred, seier Aart Verhage, regionsjef i NVE.

Han omtaler lågtrykket som «ekstremt». NVE har aldri før sendt ut så mange farevarsel som det siste døgeret.

Så det blir som det blir. Vi kan ikkje stoppe dette her.

Det går som regel over 50 år mellom hendingar som involverer raudt flaumvarsel, ifølgje NVE.

For flaum og jord-, sørpe- og flaumskred nyttar NVE no det høgaste varslingsnivået (4).

– Dette kan føra til store skadar, seier Elin Langsholt i flaumvarslinga i NVE.

Også Røde Kors melder om skredfare fleire stader.

Størst fare forventast frå natt til torsdag. Fare for utløysing av sørpeskred gjeld særleg i område med meir enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løysast ut i relativt slake hellingar der vann samlast opp. For flaum- og jordskred er bratte skråningar, samt bekker og elveløp med stor vassføring spesielt utsett.

Laster Twitter-innhold

Kjenner det på kroppen

I Oldedalen i Stryn kommune kjenner mange på ei uro før stormen.

– Vi kjenner det på kroppen alle vi som bur her. Kva kan skje denne gongen, seier Tina Henningsen Gjerde.

Jacob Gjerde, Tina Messingsen Gjerde og Frode Gjerde

UROA: F.v. Jacob Gjerde, Tina Messingsen Gjerde og Jacob Gjerde er førebudde før Gyda inntreffer. Dei kjenner likevel på ei uro.

Foto: Privat

Bygda opplever jamleg å vere innestengde. Fylkesvegen ut av Oldedalen er ein av dei mest rasfarlege i landet.

Denne gong har innbyggarane tatt sine forholdsreglar. Tysdag var lokalbutikken full av folk som gjorde seg klare før stormen.

– Me har skaffa mat og proviant og sjekka om vi har drivstoff til aggregat. Det er mange som driv gardsbruk her, så det må vi ha på plass, seier Gjerde.

I tillegg førebur bygda seg ved å sikre at jaktradioane er ladde og klare til bruk. Det er slik folk held kontakt seg imellom om eit straumbrot inntreffer.

Skulen må ungane ta heimanfrå. Alle held seg heime.

– Ja, me tek ikkje sjanse på liv og helse. Det kjem alle her til å gjere når det er slikt vêr i vente, seier Gjerde.