Hopp til innhold

Ny rapport: Kan spare 7 milliarder kroner på Bybanen til Åsane

Kostnadene for en bybane til Åsane ligger fast. En kvalitetssikring Holte Consulting har gjort for Vestland fylkeskommune viser at prosjektet vil koste 18,2 milliarder kroner i dagens kroneverdi.

Samtidig blir det pekt på mulige innsparinger på inntil 7 milliarder:

* Bygge bybanen fra Bergen sentrum til Åsane terminal og utsette videre utbygging til Vågsbotn. Mulig innsparing: 3,4 mrd kr.

* Utsette bygging av ny sykkelvei fra Eidsvåg til Vågsbotn. Mulig innsparing: 1,4 mrd. kr.

* Vurdere løsningen for holdeplass ved Sandviken kirke: Mulig innsparing: 1,2 mrd. kr.

* Ikke oppgradere sykkelvei Bradbenken - Glass Knag (Sjøgaten), som er under bygging. Mulig innsparing; 0,7 mrd. kr.

Dermed vil prosjektet ifølge rapporten kunne gjennomføres innenfor den økonomiske rammen i gjeldende Nasjonal transportplan.

Bybanen til Åsane, illustrasjonar mars 2023
Foto: Bergen kommune