Hopp til innhold
Hardangerbrua
Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Samferdsle i Vestland

Oppsummert

Siste nytt om samferdsle og infrastruktur i Vestland.

 • Riksantikvaren har bestemt seg om bru i Sogn

  Esefjordbrua kan byggast slik som planane har bestemt. Det har Riksantikvaren konkludert med torsdag, skriv Sogn Avis.

  Det var i sommar at fylkesdirektøren i Vestland ønskte å fremje motsegn til plassering og utforming av Esefjordbrua, på grunn av plasseringa ikkje tok tilstrekkeleg omsyn til kulturmiljøet og kulturlandskapet i fjorden.

  Fylkesutvalet gjekk samrøystes imot motsegna til fylkesdirektøren, og saka hamna hjå Riksantikvaren.

  No har Riksantikvaren konkludert med at dei ikkje vil fremje motsegn mot brua.

 • Viktig milepæl nådd for Sotrasambandet

  Senkekassene som skal brukes til å forankre tårnene på den nye hengebrua på Sotrasambandet kom på plass i dag. Kassene veier 228 tonn og skal brukes i arbeidet med å stabilisere tårnene på Nye Sotrabru. Operasjonen som ble gjennomført i dag gikk akkurat som planlagt. Veien skal stå ferdig i 2027.

  Satte ned kasser på 224 tonn
  Foto: John Inge Johansen / NRK
 • Vestland skal bli best på grøn luftfart

  Mange av flyrutene innanfor og inn og ut av Vestland er godt eigna for dei første batterielektriske flya. Det meiner fylkesordførar Jon Askeland. Vestland fylke vil vere ein spydspiss for nullutslepp i luftfart. Dei har sendt høyringsinnspel til samferdsledepartementet som vil ha innspel på deira vidare arbeid med å framskunde omstillinga mot null- og lågutsleppsluftfart. Rapporten viser at små elektriske fly er særskilt godt egna på korte ruter med lågt passasjergrunnlag, som til dømes Førde-Bergen.

 • Fleire ferjeavgangar over Sognefjorden

  Frå 2026 ser Statens vegvesen føre seg fire ferjer og hyppigare avgangar over Sognefjorden. For å få det til vil dei oppgradere Oppedal ferjekai, skriv Avisa Nordhordland. For å få plass til den fjerde ferja, vil Vegvesenet bygge ei liggekai på Oppedal. Prosjektet er rekna å koste kring 81 millionar kroner, og Vegvesenet håpar Gulen kommune vil godkjenne reguleringsplanen allereie i år slik at dei kan starte bygginga vinteren 2024.

  MF «Ampere»
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK