Hopp til innhold
Hardangerbrua
Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Samferdsle i Vestland

Oppsummert

Siste nytt om samferdsle og infrastruktur i Vestland.

 • Skyss aukar takstane på billettar frå 1. august

  Fylkestinget har vedteke ei prisauke på Skyss sine billettar frå 1. august i år.

  Prisane på enkeltbillett på buss, bane og hurtigbåt aukar med 3 kr og periodebillettar vil auke med 10 kr. Alle ferjestrekningar med betaling aukar med ei takstsone.

  Prisen på ein enkeltbillett for vaksne i ei sone blir då 47 kroner, medan prisen på 30-dagars billett blir 795 kroner.

  Årsaka til prisauken er ei auke i kontraktskostnadane for Skyss. Prognosen som er gjort estimerer at Skyss vil ha eit meirforbruk på 143,8 millionar kroner ved utgangen av året.

  – Dei økonomisk krevjande tidene slår inn med ein veldig kostnadsauke på kollektivkontraktane. Kollektivtrafikken veks vidare, så vi kan ikkje redusera tilbodet. Staten gir oss ikkje økonomisk hjelp, dermed står vi att med at vi må auke prisane, seier fylkesordførar Jon Askeland.

  Bybanen i Bergen
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Ny tunnel manglar framleis godkjenning

  Krokatunnelen i Kvinnherad, på FV 500 mellom Folgefonntunnelen og Årsnes, skulle etter planen opna våren 2024.

  Men opninga let venta på seg.

  Ifølgje Bjørnar Eidsnes i Vestland fylkeskommune har Vegdirektoratet komme med ny tolkning av tunnelsikkerhetsforskrifta i søknadsprosessen. Dermed kan ikkje tunnelen få bruksløyve før fleire ting er utbetra.

  Det er uvisst kor lang tid dette vil ta.

  Ifølgje Vegdirektoratet er det dokumentasjon som manglar.

  Allereie i november i fjor skreiv Hardanger Folkeblad at tunnelen såg heilt ferdig ut.

  Tunnelen skal sikra ei rasfarleg strekning i området.

 • Utset oppstart av arbeid i Lærdalstunnelen

  Det store arbeidet med å oppgradera Lærdalstunnelen på E16 i Vestland skulle etter planen starta neste haust. Men no ligg det an til at oppstarten vert forseinka til første kvartal 2026, skriv Sogn Avis. Oppgraderinga av tunnelen skal gå føre seg i heile fem år, og deler av døgeret vert tunnelen stengt. Det skapar store utfordringar for både lokal- og gjennomgangstrafikk.

  Lærdalstunnelen

  Lærdalstunnelen blir stengd kvar natt i fleire år

  Verdas lengste tunnel må bli oppgradert. No blir Lærdalstunnelen på E16 stengd både kveld og natt i fleire år framover.

 • Gir dumpar-nei til Stad skipstunnel

  Vegdirektoratet seier nei til søknaden frå Kystverket om å bruka store dumparar på to fylkesvegar for å frakta masse i samband med bygginga av Stad skipstunnel. Kvar dumpar har ei totalvekt på opptil 100 tonn.

  Vegdirektoratet meiner køyretøya er så store at det er ein fare for trafikktryggleiken. Kystverket meiner dumparane vil bidra til langt færre turar fram og tilbake, og føra til raskare flytting av massane.

  Kjøde

  Gjennom denne bygda skal det køyre 30.000 dumparlass gjennom fem år

  Bygdefolket misser nattesøvnen når Stad skipstunnel skal byggjast. – Det blir uuthaldeleg, seier leiaren i grendelaget som trekkjer seg i protest.

 • Ny fylkesveg gjennom Alver opna i dag

  I dag opna den nye vegstrekninga mellom Marås og Soltveit på fylkesveg 565 i Alver kommune.

  Opninga vart markert med stort oppmøte, og det var fylkesordførar Jon Askeland som fekk klippe snora.

  Den nye vegen på 7,5 kilometer har teke tre år å byggje, og er det største prosjektet i Nordhordlandspakken.

  Fylkesordførar Jon Askeland til stades ved opninga av ny fylkesveg 565
  Foto: Lasse Kolbjørn Anke Hansen / Vestland Fylkeskommune