Ny kostnadssprekk for Hordfast - 43 milliarder kroner

Flere dokumenter ble holdt hemmelig av regjeringen på gigantprosjektet Hordfast, nå blir det gitt innsyn. Dokumentene viser nok en kostnadssprekk.

Ferjefri E39

FERJEFRI E39: Den anbefalte løsningen er bro over Bjørnafjorden, med tunnelløsning på Stord.

Foto: Illustrasjon

Tidligere fortalte NRK at regjeringen har mottatt Vegdirektoratets ferdige anbefaling om Hordfast, inkludert ferske tall på kostnadssprekken. Men brevet ble holdt hemmelig.

Både direktoratet og Kommunaldepartementet stemplet dokumentet unntatt offentlighet. Det gjorde derimot ikke Samferdselsdepartementet.

Men etter at NRK ba om innsyn i dokumentet, avgjorde SD på torsdag likevel at også de vil nekte å utlevere Vegdirektoratets anbefaling.

Begrunnelsen er nå at dette er et dokument i den interne saksbehandlingen.

Nå har regjeringen snudd og gir innsyn i dokumentene som viser en løsning med prislapp på 43 milliarder kroner, ifølge rapporten:

«Etter vurdering av kostnader og konsekvenser tilrår Statens vegvesen utbygging av alternativ B for E39 Stord–Os, Ådland–Svegatjørn med tunnelløsning på Os (vestre linje). Ei full utbygging med K7 endeforankra flytebru over Bjørnafjorden, er kostnadsregnet til 43 mrd.kr.»

Slik forklares prisforskjellen.

Den anbefalte løsningen er altså bro over Bjørnafjorden, med tunnelløsning på Stord. Den samme strekningen har til nå hatt en prislapp på 39 milliarder kroner.

Da det ble vedtatt å bygge bro i 2013, var prisen 19,5 milliarder.

Økt moms, prisvekst og større kostnader er blant årsakene til den store prisøkningen, ifølge Statens veivesen. Det er også ventet store kostnader som følge av kravet for vei som skal bygges med en toppfart på 110 kilometer i timen.

Slik vil de ha traseen

Statens Vegvesens anbefaling, altså alternativ B som går fra Røtinga i Os til Reksteren i Tysnes og over Reksteren til Drange. Kryssingen av Langenuen skal skje midtveis, altså mellom Nese og Raunholmen.

I kommuneplanen legg veivesenet til grunn for å bygge en endeforankret flytebro over Bjørnafjorden. Broen alene vil koste 14,4 milliarder kroner.

I Os hadde Veivesenet i først faste lagt inn en dagløsning fra Søre Øyane til Halhjem. Nå er det lagt frem en tunnelløsning fra broen over Bjørnafjorden med senketunnel og fjelltunnel fra Søre Øyane til Moberg. Her er det liten prisforskjell fra dagløsning.

Det er lagt inn fem kryss: Førland/Agdestein, Mehammer, Drange, Gjøvåg og Svegatjørn.

Her kan det kuttes

I dokumentet redegjør etaten for muligheter som kan bedre kostnadsbilde. Å justere nedfartsgrensen fra 110 km/t er et alternativ.

Veivesenet foreslår også å redusere dimensjonen på broen. Overgangen fra bro via senketunnel til fast fjelltunnel har en høy kalkulert pris og det er muligheter for å redusere kostnadene.

Det er også penger å spare i disse tiltakene:

  • Å redusere antall kryss.
  • Vente med utbygging av veien til Sord.
  • Ingen tiltak for syklende/gående på de store broene, noe Veivesenet mener er uaktuelt i forhold til krav.
  • Ingen rasteplass på Rekstern med da må det komme en parkeringsplass her, for broen blir trolig en attraksjon.
  • Det ligger allerede til grunn et minimum av tiltak i forhold til regelverket om støy, luft og naturmangfold.
Inn og utzoom av prosjektskisser for ferjefri E39. Grafikk med kostnadsoverslag. Intervju på NTNU-kontor. Prosjektskisser ferjefri E39. Intervju med statsminister Erna Solberg i Vandrehallen på Stortinget

– Prosjektet står seg fortsatt godt

– Vi er veldig fornøyd her på Os med tunnelløsningen under øyene. Da får vi bevart miljøet rundt øyene, noe som har vært viktig for oss. Det er en stor seier for oss lokalt at det ikke blir dagløsning. Nå fikk vi bekreftet at senketunnelen er billigere enn dagløsningen, sier ordfører Terje Søviknes i Os kommune.

Han ser ikke så tungt på de fire siste milliardene.

– Det er dokumentert at prosjektet er samfunnsnyttig. Det er det ikke alle prosjekter som er, derfor mener jeg at det står seg godt fortsatt til tross for de fire ekstra milliardene, sier Søviknes.