NRK Meny
Normal

Regjeringen ville først gi innsyn – ombestemte seg

Flere dokumenter holdes hemmelig av regjeringen i gigantprosjektet Hordfast.

Ferjefri E39

HEMMELIG: Det er Vegdirektoratets konsekvensutredning og ferske redegjørelse for kostnadsoverskridelser som nå blir holdt hemmelig.

Foto: Illustrasjon

NRK Hordaland fortalte i dag at Regjeringen har mottatt Vegdirektoratets ferdige anbefaling om Hordfast, inkludert ferske tall på kostnadssprekken. Men brevet holdes hemmelig.

Det samme blir direktoratets konsekvensutredning og ferske redegjørelse for kostnadsoverskridelser.

Vegvesenet sendte 1. juli et 10 siders sammendrag av alt dette til Samferdselsdepartementet (SD), med kopi til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Nekter å utlevere dokumentet

Både direktoratet og Kommunaldepartementet stemplet dokumentet unntatt offentlighet. Det gjorde derimot ikke Samferdselsdepartementet.

Men etter at NRK ba om innsyn i dokumentet, avgjorde SD på torsdag likevel at også de vil nekte å utlevere Vegdirektoratets anbefaling.

Begrunnelsen er nå at dette er et dokument i den interne saksbehandlingen.

Samferdselsdepartementet skriver at de «velger å unnta dokumentet for innsyn» og at dokumentet «er grunnlag for videre dialog over ferien mellom Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Vegdirektoratet.» I avslaget vises det til dette:

«Når det er nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar, kan organet gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har innhenta frå eit underordna organ til bruk i den interne saksførebuinga si.» (Fra Offentlighetslovens § 15).

Også Kommunaldepartementet har overfor NRK karakterisert dette som «et arbeidsdokument som grunnlag for Statens vegvesens arbeid med planforslaget.»

Hevder departementet venter på forslaget

Ifølge statssekretær Per-Willy Amundsen (FrP) venter Kommunaldepartementet fortsatt på selve planforslaget.

Men i den statlige postjournalen er dokumentet oppført som Vegdirektoratets «anbefaling og redegjørelse for kostnader».

Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Vegdirektoratet har dessuten forklart til NRK at dette er et sammendrag av direktoratets formelle sluttdokument med deres faglige anbefaling til trasévalg, forslag til kommunedelplan, utredning av konsekvenser, og en oppdatert redegjørelse for kostnadsøkningen.


– Vi er ferdig i denne fasen. Vårt forslag er en foreløbig slutt, men så vil det enten komme en tilleggsbestilling fra departementet eller så vil de vedta forslaget, sier Vinje.

– Hvilket departement mener du da?

– Vegdirektoratet tilhører Samferdseldepartementet, men det er Kommunaldepartementet som skal ta endelig avgjørelse om Hordfast-prosjektet. Vi kommer med et beslutningsgrunnlag til departementet, sier han.

Både statsministeren og fleire andre meiner at ambisjonsnivået for Hordfast må vurderast på nytt. På tre år har noregs dyraste vegprosjekt blitt meir enn dobbelt så dyrt.

Uklart om dokumentet er endelig

– Hvorfor er det Samferdselsdepartementet som nå har fått dette sammendraget?

– Her er det et faglig samspill mellom de to departementene. Det kan være at dokumentet er sendt til Samferdselsdepartementet på forespørsel, fordi dette er noe politikerne eller embetsverket vil jobbe med for eksempel i ferien, og at de ønsker å få det vi har så langt, sier Vinje.

Samferdselsdepartementet har ikke svart på hva de gjør med sammendraget de har fått - om de skal godkjenne eller kan komme til å endre Vegdirektoratets endelige konklusjoner.

Siste video

Programleiar: Tale Hauso
Panini-bølgen sprer seg over landet under VM.
Kvinner i klart undertall gatelangs i Bergen. Nå blir det endring.