Hopp til innhold

NVE har åpnet tilsynssak etter ulykken i Tokagjelet

NVE bekrefter at de skal se nærmere på hvordan kraftverkutbygger har vurdert sikkerheten i Tokagjelet. Nå åpner de tilsyn.

Tre buketter og tre lys er lagt ned for de savnede etter ulykken i Kvam.

TERSKEL: Politiet tror båten med tre personer forsvant over denne terskelen og utfor fossen. Båten ble funnet knust noen hundre meter nedenfor fossen.

Foto: Cato Kristensen / NRK

Søndag kveld ble båten med tre personer tatt av strømmen på et smalt parti nær utløpet av et vann over Tokagjelet i Kvam. De var på vei fra en hytte på Kvamskogen.

Et vitne så båten forsvinne mot utløpet av vannet, og mot fossen nedenfor, med personene om bord. Onsdag søker dykkere etter personene i Movatn i Kvam.

NRK har tidligere skrevet at det ikke var satt opp fareskilt eller andre sikkerhetstiltak ved en betongterskel i vannet som ble bygget i fjor.

Terskelen ligger på toppen av fossefallet, og er en del av Tokagjelet kraftverk som er under bygging.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bekrefter i dag at de nå åpner tilsyn for å se nærmere på sikkerheten knyttet til overvannsterskelen.

Det opplyser seksjonssjef for miljøtilsyn i NVE, Mari Hegg Gundersen.

– Vi vil be om dokumentasjon på at selskapet har fulgt kravene om risikoanalyse og sikkerhetstiltak som følge av denne. Dette er en dokumentkontroll slik at de kan legge frem vurderingene som er gjort, sier hun.

Hun opplyser at det er rutine å åpne tilsyn etter en slik hendelse.

Det er foreløpig ukjent hva som skjedde da båten forsøkte å krysse utløpet av vannet, og om terskelen har betydning for ulykken.

Longvotnovatnet der tre personer ble tatt av strømmen og havnet i fossen i Tokagjelet

SKULLE KRYSSE: Tre personer og en hund skulle krysse elven da båten forsvant nedover elven.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Skal vurdere farer

En gjennomgang av risikovurderinger blir vanligvis gjort i sluttfasen av prosjektet, men NVE velger nå å åpne tilsynssak på grunn av den fatale ulykken.

Kraftselskapet skal ifølge loven vurdere risikoen for personer som ferdes i området. Behov for en rekke tiltak, som fareskilt og lense, er utbyggers ansvar å vurdere.

– Dette er tiltak de mener er nødvendig av hensyn til allmennheten og tredjepart. Det er ingen som godkjenner tiltakene, men vi sjekker at det er gjort risikoanalyse og at tiltakene er i tråd med denne. Det er opp til utbygger å vurdere hva som er farene, sier Gundersen.

Fareskilt

FARESKILT: Det finnes flere eksempler på tiltak kraftverkutbygger sette opp. Også lense i vannet kan bli brukt som tiltak.

Foto: Svein Sundsdal / nrk

Tidligere har utbyggeren av kraftverket, Clemens kraft, opplyst til NRK at de ikke har gjennomført en risikoanalyse av farene knyttet til terskelen. Kraftverket er i drift først i 2022.

– Sikkerhetstiltak som gjerder og skilt planlegges i forbindelse med risikovurderingen. Vi har ikke kommet til dette punktet i prosjektet ennå, sa Knud Nørve, direktør i Clemens kraft til NRK mandag.

Han er ikke overrasket over tilsynet.

Tokagjelet

BYGGET TERSKEL: Det er usikkert om terskelen har hatt noe å si for ulykken. NVE åpner nå tilsyn,

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Det er ikke unaturlig, og vi tar dette til etterretning. Vi samarbeider med dem, og finner frem all informasjon de ønsker, sier Nørve.

Økt vannhastighet ved smalere elv

Etter byggingen av terskelen og en mur i 2020, er vannet noen hundre meter nedenfor hytta blitt smalere enn tidligere, noe NRK har vist tidligere.

Tokagjelet 2020
Tokagjelet 2017

Flytfoto fra norgeibilder.no

Dette vil føre til betydelige høyere vannhastighet der utløpet har blitt smalere ved muren, slik at båten kan ha fått stor fart.

Det mener det sier sivilingeniør Oddbjørn Bruland, som har vassdragsteknikk som fagområde.

Men muren og terskelen ligger for langt unna der vannet ble krysset til at vannhastigheten har blitt påvirket akkurat der, mener Bruland.

– Så langt opp som de krysset, er det lite sannsynlig at terskelen eller innsnevringen har påvirket vannhastigheten, sier han.

Nørve i Clemens kraft ønsker ikke å kommentere på hvordan terskelen eventuelt har endret strømforholdene.

Var høy vannføring

Politiet undersøker også hva som kan være årsaken til ulykken.

Bilder fra stedet viser at det henger et tau over vannet, der de tre personene forsøkte krysse over fra hytta.

Flere vitnebeskrivelser skildrer at vannet steg svært raskt søndag kveld. NVE har selv ingen målestasjoner av vannføringen i området, men sier det er ikke gjort målinger i nærheten av flomnivå.

Ruth, Nils og KJell Arne forsvant i Tokagjelet

SAVNET: Det søkes fortsatt etter Ruth Wathne (68) og Nils Johan Bårdsen (72) og Kjell Arne Pedersen (64). I tillegg er hunden Leo savnet.

Bilder fra fjellområdene viser at snø smeltet i området.

– Det var fryktelig vått og stor vannføring over hele området. Mye vann betyr stedvis sterk strøm, sier Per Glad, vakthavende hydrolog ved NVE og varslingstjenesten Varsom.