Hopp til innhold

Bygger kraftverk i Tokagjelet – sikringstiltak er ikke på plass

Kraftverket er snart ferdig, men utbyggeren har ikke satt opp skilt eller annen sikring i elva ennå. Søndag forsvant tre mennesker i robåt utfor fossen.

Tokagjelet

UNDERSØKER: Denne betongterskelen ble ferdig i 2020.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Tre personer og en hund ble tatt av den sterke strømmen da de forsøkte å krysse Langvotnevatnet på Kvamskogen i Hardanger søndag kveld. En kvinne med relasjon til dem så båten drive med strømmen mot en foss med 15 meter fall øverst i Tokagjelselva.

Redningsmannskaper gjorde mandag funn av båten, en åre og klesplagg under fossen, og mandag kveld endret politiet redningsaksjonen til et søk etter antatt omkomne.

I disse dager bygges det ut et kraftverk i Tokagjelet, som skal stå ferdig våren 2022.

I forbindelse med det nye anlegget er det bygget en såkalt terskel rett før fossen.

Terskelen, som NRK og andre medier tidligere har omtalt som demning, ble ferdigstilt i 2020. Den skal ikke ha endret vannstanden i Langvotnevatnet.

Politiet undersøker om det har vært sikring ved terskelen, fortalte innsatsleder Svein Valland Laupsa under en pressebrifing mandag.

Tokagjelet 2020
Tokagjelet 2017

Flytfoto fra norgeibilder.no

– Må tas fatt i

Ifølge loven skal vassdragsanlegg sikres «hensiktsmessig» etter ferdsel i området.

Hyttefolk på Kvamskogen har i alle år fryktet fossen nedenfor utløpet fra dette vannet.

– Det er utrolig at noe sånt kan skje. Jeg tenker det er helt forferdelig. Nå er det oppdaget nytt faremoment som vi ikke har vært borti før, men som nå vi må ta fatt i, sier Eva Grimstad, styreleder i Kvamskogen vel.

Hun etterlyser nå bedre sikring ved fossen.

Redningsfolk Tokagjelet

SØK: Klokka 21 mandag, ett døgn etter ulykken, ble redningsaksjonen endret til et søk etter antatt omkomne.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Utbyggeren har sikkerhetsansvaret

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har godkjent både detaljplan for miljø og landskap, og tekniske planer som blant annet omhandler sikkerhet. Men det er utbyggeren som er ansvarlig for skilting og annen sikring av vannkraftverk, ifølge NVE.

– Utbyggeren har ansvaret for sikkerheten både under bygging og i drift. Utbyggeren må gjøre en risikoanalyse og iverksette tiltak i tråd med analysen for å sikre allmennheten, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen.

– Hva er utbyggerens ansvar hvis dette i utgangspunktet var et farlig sted?

– Deres ansvar er knyttet til kraftverket og alle elementene i den forbindelse, altså de tiltakene de gjør som kan endre risikobildet.

Hun slår fast at det ikke er utbyggerens ansvar å redusere risikoen som har vært rundt utløpet fra vannet tidligere.

Utløpet av fossen der tre personer ble tatt av strømmen

UTLØPET: Terskelen går 15 meter over elva for å holde vannstanden stabil når kraftverket er i drift. Høyden på en meter tilsvarer normal vannstand i elva, men de siste dagene har vært høy vannføring på grunn av mye nedbør.

Foto: Lidvard Sandven / NRK

Uviss effekt på strømforholdene

Terskelen var ferdig bygd i fjor. NVE vet ikke om den har endret strømforholdene nå, før anlegget blir satt i drift.

Politiet har opplyst om at de skal undersøke om ulykken kan knyttes til kraftverket etter at søket etter de antatt omkomne er ferdig.

– Det er vanskelig å si om terskelen påvirker vannføringa i særlig grad. Utbyggeren skal sende oss en sluttrapport senest seks måneder etter at anlegget er i drift. Først da kan man vurdere om anlegget har hatt noen effekt på vannføringa i elva og strømmen i vannet.

– Beskriver verken utbyggerens konsesjonssøknad eller NVEs tillatelse dette?

– Utbyggingen er jo vurdert, i og med at den er klassifisert som klasse null. Terskelen er jo et mindre inngrep enn store dammer. Konsekvenser av alle delene av kraftverket er vurdert i konsesjonsprosessen. Men den konkrete effekten på strømningsforholdene kan vi ikke si noe om før den er ferdig bygd, sier Gundersen.

Klasse null betyr at det vil ha ingen konsekvenser for liv og helse nedover i elva dersom terskelen ryker.

Hun kan heller ikke si hvordan vannføringen påvirkes av at en utfylling har gjort utløpssonen i vannet smalere, eller om terskelen tvert om kan ha redusert risikoen for sterk strøm på dette vannet.

Fareskilt

FARESKILT: NVE anbefaler slike fareskilt ved vannkraftanlegg det er fare for fall.

Foto: Svein Sundsdal / nrk

– Skilt og gjerder skal opp

I tillegg til terskelen i utløpet fra vannet er det bygget inntakskulp med et ventilhus, samt et lukehus. Fra inntaksområdet skal det etter hvert bores en vel 1000 meter lang tunnel gjennom fjell til vannkraftverket lenger nede.

– Det skal opp ulike skilt og gjerder, men dit har vi ikke kommet ennå, sier administrerende direktør Knud Nørve i Clemens kraftverk.

Han sier at det skal gjennomføres en risikovurdering før anlegget settes i drift.

– Sikkerhetstiltak som gjerder og skilt planlegges i forbindelse med risikovurderingen. Vi har ikke kommet til dette punktet i prosjektet ennå, sier Nørve.

Et av de aktuelle tiltakene er fareskilt som varsler fallfare, ifølge direktøren.

Dei tre sakna skal ha tatt seg over vatnet på det smalaste punktet.
Måndag blei det gjort funn av ein båt, om lag 300 meter nedanfor fossen.
Leiting etter omkomne i Tokagjelet
Båten blei funnen nokre hundre meter under den øverste fossen i Tokagjelet. Kraftig regn har gitt høg vasstand i elva, som ligg i botn av eit djupt gjel.
Frå fossen slynger elva seg 300 høgdemeter nedover Tokagjelet til øvst i Steinsdalen. Elva er stri, også nedover dalen.
Brannvesenet har observasjonspostar på alle bruer over elva. Det pågår søk i elva og i fjorden.