Hopp til innhold

Kan bli ned mot 10 grader i mange kyrkjer

Det går mot ein iskald vinter for kyrkjegjengarar, viss dei i dei heile tatt har ei open kyrkje å gå til. Meir enn 30 kommunar vurderer stenging på grunn av skyhøge straumrekningar.

Stedje kyrkje, Sogndal

KALDT: Mange kyrkjer har fått høge straumrekningar. I kyrkjene i Oslo senkar dei temperaturen. I Stedje kyrkje er det stort sett framleis 19 grader.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Kyrkjene har merka at det har blitt dyrare å halde store lokale varme.

Meir enn 30 kyrkjelege fellesråd vurderer å stengje kyrkjer på grunn av dei høge straumprisane, ifølgje KA, arbeidsgivarorganisasjonen for kyrkjelege verksemder.

Basert på gjentatte rundspørjingar sidan i vinter, kan vi fastslå at straumprisen har skapt betydelege utfordringar for lokalkyrkja i halvparten av kommunane i landet, seier seniorrådgjevar Marin Stærk i KA til NRK.

Oslo senkar temperaturen

I Oslo har Den norske kyrkja senka temperaturen til 15 grader i alle kyrkjene, for å handtere dei høge straumprisane. Temperaturen skal opp igjen til jul, men så blir det ein tøff vinter for kyrkjegjengarane. Då er planen å senke temperaturen igjen til 15 grader, fram til påske.

Men det kan bli aktuelt å senke temperaturen heilt ned til 10 grader, skriv avisa Vårt Land.

– Advent og jul er den viktigaste og mest besøkte høgtida for kyrkja, seier Kjetil Haga, kyrkjeverje i Oslo til NRK.

Han reknar med at dei har kutta straumkostnadane med 25 prosent allereie.

Kjetil Haga

Kjetil Haga er kyrkjeverje i Oslo. Han meiner at kyrkjene i Oslo har redusert kostnadene med 25 prosent etter at dei senka temperaturen.

Foto: Kathrine Nygård

Held på 19 grader

Kyrkjene i Sogndal hadde allereie 1. september brukt 100.000 kroner meir på straum enn det dei hadde budsjettert for.

No ser Sogndal kyrkjelege fellesråd på måtar å kutte straumutgiftene på.

Vi varmar meir opp over lengre tid, og har varmestyringssystem i fem av åtte kyrkjer, seier rådgjevar for arkiv og økonomi i Sogndal kyrkjelege fellesråd, Magny Ugulsvik Bukholm.

I kyrkjene i Sogndal ønsker dei å ha temperaturen på rundt 19 grader ved arrangement, så langt som dei klarar.

Sjølv om dei ikkje vurderer å ta ned temperaturen no, utelukkar ikkje Bukholm at det kan bli naudsynt ved eit seinare høve.

– Det er ikkje så kjekt å sitte å fryse, men det er klart at det kan tvinge seg fram og at vi må skru ned temperaturen litt.

Regnbuemesse i Ørsta kyrkje

Straumprisen har skapt betydelege utfordringar for lokalkyrkja i halvparten av kommunane i landet, ifølgje arbeidsgivarorganisasjonen for kyrkjelege verksemder.

Foto: Leiv-Erik Bondevik / NRK

Ekstraordinær straumstøtte

Det har blitt tatt fleire grep for at kyrkja skal klare å handtere straumprisane.

I september foreslo regjeringa ei ekstraordinær straumstøtte på 30 millionar kroner for at kyrkjene ikkje skal måtte stengje i julehøgtida.

Støtta er mellombels og gjeld for områda med høgast straumpris. Det vil seie kyrkjesokna sør for Dovre og Sognefjorden.

Arbeidsgivarorganisasjonen for kyrkjelege verksemder (KA) har også foreslått at Den norske kyrkja kjem inn under «Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjonar som følge av ekstraordinær strømpriser».

Les også Det vil koste 10 milliardar å reparere kyrkjene i Noreg

Stedje kyrkje, Sogndal