Hopp til innhold

Norsk Hydro har nesten dobla inntektene

Høge aluminiumprisar bidreg til at Norsk Hydro nesten dobla inntektene i andre kvartal i år.

Her skal Hydro satse 100 millionar, inne i det gamle Fundo-bygget

HØYANGER, SOGN: I dette industribygget skal Hydro bygge eit nytt smelteverk for skrapaluminium.

Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK

Fredag morgon la industrigiganten Hydro fram kvartalsrapporten for andre kvartal. Den viser at selskapet nesten har dobla inntektene.

Frå 34,6 milliardar kroner andre kvartal 2021 til 64,8 milliardar kroner i år.

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim forklarer resultata med «gode marknadsforhold og høg etterspurnad etter grøne aluminiumprodukt».

Ho varsla på same tid at selskapet vil dele ut meir enn 3 milliardar kroner til aksjonærane. Som svar steig aksjekursen med 5,2 prosent fredag morgon.

NRK har tidlegare skrive at Hydro skal etablere eit pilotanlegg for produksjon av karbonfri aluminium innan 2030.

Det er veldig kjekt å kunne presentere slike tal, seier Wenche Eldegard, som er fabrikksjef ved Hydro Årdal.

Aluminiumsfabrikken inst i Sognefjorden kunne vise til eit overskot før renter, skatt og avskrivingar på rekordsterke 912 millionar kroner for andre kvartal 2022.

Delar av inntekta vart likevel utlikna av høgare faste kostnader og auka råvarekostnader.

Slike resultat skaper handlingsrom i ein uroleg verdssituasjon, seier Eldegard, og viser til at det alt er teikn til lågare aluminiumsprisar.

Hilde Merete Aasheim

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim forklarer resultata med «gode marknadsforhold og høg etterspurnad etter grøne aluminiumprodukt». 

Foto: Lise Åserud / NTB

«Putins trumfkort» i det geopolitiske spelet

Metall og mineral har vorte kalla den gløymde faktoren og «Putins trumfkort» i det geopolitiske spelet mellom Vesten og Russland.

Lengre ut i Sognefjorden, i industristaden Høyanger, fortel Hydro-sjef Arne Martin Kjærland om deira sterkaste resultat nokosinne (305 millionar kroner før renter, skatt og avskrivingar).

Marknaden for valseblokk er sterkt gjennom heile perioden og vi har fulle ordrebøker, forklarer han.

Fabrikksjefen har likevel byrja å førebu seg på krevjande tider.

– Vi ser at det kan bli underskot på kraft i Noreg innan få år. Utfordringane vert forsterka av energiprisane vi ser i Europa. Vi er difor heilt avhengige av at det allereie no vert satsa på utbygging av fornybar energi, som vindkraft og vasskraft, seier han.

Heilt naudsynt å få i gang nye, gode kraftprosjekt

Hydro har tidlegare sagt at dei vil børsnotere fornybar-selskapet Hydro Rein i løpet av 2022.

«På bakgrunn av uvissa i kapitalmarknaden» kom Hydro med nye signal fredag morgon.

Fabrikksjefane i Sunndal og Husnes peikar på den same usikkerheita.

For å sikre aktivitet i framtida er det viktig at vi har tilgang på nok fornybar kraft til konkurransedyktige prisar. Det er heilt naudsynt å få i gang nye, gode kraftprosjekt. Både vasskraft, havvind og også vindkraft på land der det er lokal støtte, seier fabrikksjef ved Hydro Sunndal, Roar Ørsund.