Hopp til innhold

Nav skal bli flinkere til å straffe folk som ikke vil flytte for å jobbe

ÅGOTNES (NRK): Da bygdens «oljehotell» ble rammet av krisen, skapte Grethe Smedhaug (44) sin egen jobb. De som ikke klarer det, skal straffes hardere av Nav i 2017 hvis de ikke vil flytte dit jobbene er.

Grethe Smedhaug

HAR LUNSJEN KLAR: Grethe Smedhaug startet kafé etter at oljekrisen slo inn på Ågotnes. Lunsjgjestene fra oljebransjen er nokså få for tiden, og foreløpig går kafeen akkurat i null, men 44-åringen håper det tar seg opp.

Foto: Siri Løken / NRK

På Ågotnes i Fjell kommune vest for Bergen kjenner alle noen som er rammet av oljekrisen. Senest i januar i år fikk 170 ansatte i Aker Solutions beskjed om at de mister jobben.

Grethe Smedhaug (44) var leder for hotellet på Ågotnes da oljekrisen slo inn.

– Bransjen begynte å avholde møter på Skype i stedet for å komme til Ågotnes. Da mistet vi mange overnattingsgjester. Samtidig ble ansatte nektet overtidsmat, noe som utgjorde 25 prosent av omsetningen vår. Den falt fra tolv til syv millioner på to år. Det var ganske drastisk, sier Smedhaug.

Når NRK besøker kafeen, er 44-åringen i ferd med å smøre lunsjbagetter. Mange av kafegjestene som er innom på dagtid er blant de 5,1 prosentene av Fjell-innbyggerne som nå er arbeidsledige.

I den enda mer oljeavhengige nabokommunen Øygarden er tallet 6,1 prosent. Til sammenligning er landsgjennomsnittet 3,6 prosent.

Nå varsler Nav at de vil ta sterkere virkemidler i bruk for å utjevne de kommunale og fylkesvise forskjellene. Flytter ikke folk dit jobbene er, øker sjansen for at Nav struper dagpengeutbetalingene.

– Dette skal overhodet ikke være oljerelatert!

Smedhaug er blant de få i Fjell som har klart å skape sin egen nye arbeidsplass, med kafeen «Tante Bolla».

– Det er et bakeri som overhodet ikke skal være oljerelatert! Alle tar seg råd til å kose seg litegranne, så jeg håper at dette går bra, sier hun.

Foreløpig får Smedhaug det akkurat til å gå rundt. Slik ser hun for seg at det vil fortsette en stund til, frem til bedrifter i området forhåpentligvis igjen begynner å bestille koldtbord, snitter og tapas.

– Vi er jo vant til at det går opp og ned her, men at det gikk så drastisk nedover som det gjorde denne gangen, var det vel ingen som hadde sett for seg. Og jeg tror fremdeles at vi ikke har nådd bunnen. Men kanskje begynner pilene å peke oppover mot høsten og vinteren. Det håper vi, i alle fall, smiler den ferske kafeinnehaveren.

Anne Kverneland Bogsnes

FOLK MÅ SI JA TIL Å FLYTTE FOR Å BEHOLDE DAGPENGENE: – Når vi er i den situasjonen vi er i nå, der vi ser at det er ledige jobber andre steder, blir dette reglementet viktigere å følge, sier Nav-direktør i Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes.

Foto: Marthe Njåstad / NRK

Nav intensiverer jakten på folk som ikke vil flytte

At arbeidsledigheten er langt høyere enn landsgjennomsnittet i noen kommuner, betyr nødvendigvis at den er langt lavere i andre. De siste ledighetstallene fra Nav viser at hele 14 av landets fylker fikk færre arbeidsledige i løpet av desember i fjor.

Nå vil Nav sikre seg at flere av jobbene som står ledige i disse fylkene blir besatt, i stedet for at folk sitter arbeidsledige i andre deler av landet.

Derfor varsler de at de i 2017 i større grad enn før vil kreve at folk er villige til å flytte dit jobbene er. Hvis ikke, vil man som arbeidsledig ha større sjanse for å bli fratatt dagpengene.

Folketrygdloven (ekstern lenke) sier at en arbeidssøker må være villig til «å ta arbeid hvor som helst i Norge» for å ha rett til dagpenger.

– Dette er jo ikke noe nytt krav, men det er bare det at vi ikke har vært flinke nok til å håndheve det. Det er noe vi har fått vite at vi må bli flinkere til å håndheve nå i 2017. Vi har diskutert det i ledergruppen for fylkesdirektører, og Sigrun Vågeng uttaler også at vi må bli flinkere til det, sier fylkesdirektør i Nav Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes.

– Kan miste dagpengene

Nav-toppsjef Vågeng varslet i fjor en strengere praksis av regelverket i Folketrygdloven. Ubalansen på landsbasis er en viktig årsak til at dette arbeidet intensiveres nå, ifølge Bogsnes.

– Vi har jo egentlig et reglement som sier at du skal ta på deg jobb andre steder for å få utbetalt dagpenger. Det informerer vi om når vi er ute hos bedrifter som foretar massepermitteringer og -oppsigelser. Og når vi er i den situasjonen vi er i nå, der vi ser at det er ledige jobber andre steder, blir dette reglementet viktigere å følge, sier Bogsnes.

Hun sier at noe av årsaken til at Nav så langt ikke har tatt dagpengene fra mange som ikke er villige til å flytte, er at vurderingene i slike saker er komplekse.

– Det handler både om sosiale og økonomiske forhold, og det skal gjøres individuelle vurderinger i alle saker. Det er vanskelig og arbeidskrevende for våre veiledere, sier Bogsnes.

Men nå settes det av ekstra ressurser til dette. Det betyr at folk som som ikke er villige til å flytte for å jobbe fremover løper større risiko for å oppleve full stopp i dagpengeutbetalingene.

– Det kan skje, advarer Bogsnes.

Haugetun

VERDISKAPNING: Øygarden-ordfører mener det er urettferdig å ta dagpengene fra folk som har bidratt til verdiskapningen på Vestlandet.

Foto: SØLVE RYDLAND / NRK

Ordfører: – Folk må få bestemme selv

Ordføreren i Øygarden, Børge Haugetun, styrer kommunen som for tiden har aller høyest arbeidsledighet i Hordaland. Men selv om prosentandelen arbeidsledige er nesten dobbelt så høy som i resten av fylket, er han lite lysten på å miste noen av innbyggerne sine.

– Identiteten, og det å være knyttet til et sted, er viktig, sier Haugetun.

Ordføreren fra Tverrpolitisk valgliste er lite begeistret for de nye tonene fra Nav.

– Det må være opp til den enkelte arbeidstaker å flytte langt for å få seg arbeid. Man er gjerne to, der den ene har jobb, og man er godt etablert. I løpet av et langt liv kan det være perioder der man er uten jobb, og jeg tenker at det er uheldig hvis de som har opparbeidet seg rettigheter til dagpenger gjennom lang tids arbeid, blir fratatt dem hvis de ikke flytter.

Øygarden-ordføreren mener også verdiskapningen de som nå er arbeidsledige har vært med på, burde telle for noe. Selv har han olje- og gassanleggene på Tjeldstø og Kollsnes i sin kommune.

– Vi vet jo at det svinger over tid i denne bransjen. Vestlandet har jo vært en motor i norsk økonomi, og det vil nok bli skapt nye arbeidsplasser også i vårt område, sier Haugetun.

– Mange familier må ta vanskelige valg

«Tante Bolla»-verten Grethe Smedhaug, som i helgen fortalte BA om kafeen hun startet i august i fjor, kjenner mange som har mistet jobben. Hun sier de fleste vegrer seg for å flytte.

– Hvis en far må flytte bort for å jobbe, og moren blir igjen, med full jobb og for eksempel tre barn i barneskolealder, er det ikke så enkelt. Det er mange familier som må ta vanskelige valg, sier Smedhaug.

Men disse valgene må tas, og aller helst bør konklusjonen være å flytte, sier Nav-direktør Bogsnes. Hun forteller at det er lite som peker mot en snarlig oppsving i arbeidsmarkedet i oljekommunene i Hordaland.

– Jeg oppfordrer folk til å tenke jobb utenfor dette området i en periode, for jeg tror ikke at vi kommer til å se noen oppgang i 2017. Man bør prøve å ta seg jobb et annet sted i Hordaland, og også se på muligheter i hele landet. Så får man tenke pendling i en periode, inntil jobbene forhåpentligvis kommer tilbake, sier Bogsnes.