Hopp til innhold

Mener grønne fond er 27 ganger mer effektive enn andre klimatiltak

– Flytt sparepengene til grønne aksjefond, sier finansanalytiker Thina Saltvedt i Nordea. Miljøorganisasjonene møter utspillet med kritikk. Og støtte.

Thina Saltvedt

MAKT: – Det er mange som glemmer at sparepengene kan være viktige, sier Thina Saltvedt i Nordea.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Forslagene til hvordan vanlige folk kan bidra i klimakampen hagler etter at FN nylig kom med en dyster klimarapport. Å kutte kjøtt og reiser er noe av det som ofte blir foreslått.

Men:

– Folk må ikke glemme hvor viktig finansene er, sier Nordeas finansanalytiker Thina Saltvedt.

Nå ber hun vanlige forbrukere vurdere hvor de plasserer spare- og pensjonspengene sine.

Kortere dusj, mindre kjøtt og grønne fond

Ferske beregninger fra Nordea viser at å flytte penger fra fossile til grønne fond kan være 27 ganger så effektivt som andre klimatiltak.

Tallene er basert på utslippskutt en svenske kan gjøre i løpet av en yrkeskarriere på 42 år.

De fire første tiltakene på listen under gir reelle utslippskutt, mens det siste bidrar indirekte: Når du setter sparepengene i et grønt fond, støtter du bedrifter som drar verden i en mer bærekraftig retning.

Grafikk: Penger i grønne fond gir kraftig Co2-kutt sammenlignet med andre tiltak

SVENSKE FORHOLD: Nordea har tatt utgangspunkt i pensjonspenger fra en gjennomsnittlig svensk arbeidstaker, innbetalt i løpet av et yrkesliv på 42 år. Flere NRK har snakket med mener at tallene ikke nødvendigvis vil bli helt like dersom man tar utgangspunkt i norske forhold. De er likevel enige i at det ligger mye makt i sparepengene våre, dersom de settes i grønne fond.

Foto: Kari Anne Andersen / NRK

Mener Nordea bør ta mer ansvar

– Det er avgjørende å flytte investeringer fra fossilt til fornybart, sier Anja Bakken Rise, leder for Fremtiden i våre hender.

Likevel er hun kritisk til utspillet fra Nordea.

– De skyver ansvaret over på forbrukeren. Banken burde tilbudt grønne fond som hovedprodukt. Det er dét som er Nordeas ansvar.

I dag er de grønne fondene kun et nisjeprodukt hos Nordea, påpeker Riise. Sammen med Forbrukertilsynet har Fremtiden i våre hender laget en etisk bankguide hvor Nordea havner på en niendeplass av norske banker.

Nordea jobber med å gjøre fondene enda mer bærekraftige, svarer Saltvedt og etterlyser flere selskap som de kan investere i.

Anja Bakken Riise

MENER NORDEA BØR SKJERPE SEG: – I dag er Nordea sin standardløsning å tilby fond som investerer i fossil energi, sier Anja Bakken Riise.

Foto: Renate Madsen / Pressebilde

Kan ikke sette klimatiltak opp mot hverandre

Riise er også skeptisk til hvordan Nordea setter reiser, mat og vannforbruk opp mot grønne investeringer.

– Grønne investeringer kan aldri alene erstatte andre tiltak. Vi kan ikke drive plukk og miks, men må trå til på alle områder.

Denne kritikken er Saltvedt enig i.

– Det er fortsatt viktig å kutte kjøtt og reise mindre. Men hvis du ikke får med kapitalen blir det vanskelig, sier hun og etterlyser fokus på makten som ligger i sparepengene våre.

Både grønt og lønnsomt

Grønne fond er lønnsomme, påpeker Thina Saltvedt og viser til en fersk gjennomgang, gjengitt i Financial Times. Den viser at selskaper som setter miljø og sosiale forhold høyt ofte klarer seg best på lang sikt.

Kristin Skaug, leder for Aksje Norge, er enig. Likevel oppfordrer hun folk til å være forsiktige og ikke putte alle pengene i grønne fond.

– Dette er fortsatt et umodent marked med høy risiko. Historien viser at småsparere blir redd i nedgang og egentlig ikke har råd til å tape for mye dersom det faller.

Tenk langsiktig, avslutter Saltvedt.

– Går det nedover får noen panikk og selger seg ut. Du bør heller sitte over den krisa.