Hopp til innhold

Krever at staten ordner opp: – Uakseptabel forurensing ved Bergen lufthavn

Flere husstander på Flesland i Bergen har giftige stoffer i drikkevannet sitt. Nå krever MDG at Samferdselsdepartementet og Avinor griper inn.

Illustrerende bilde av vann som renner ned i et hull.

FORURENSET VANN: Flere husstander ved Bergen lufthavn har i over ti år kjøpt flaskevann fra butikken. (Illustrasjonsbilde).

Foto: Aleksander N. Brevig / NRK

– Når statlige aktører tukler med vannforsyningen, skulle det bare mangle at ikke staten tar regningen, sier Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet de grønne (MDG).

Flere beboere ved Bergen lufthavn har kjøpt flaskevann i over ti år fordi vannet deres er forurenset.

Avinor er imidlertid ikke overbevist om at de er kilde til forurensingen. De har inntil videre tilbudt seg å dekke flaskevann på butikken for de berørte beboerne.

Hermstad mener ikke dette er nok, og ber nå Samferdselsdepartementet og Avinor straks sørge for en «reell kompensasjon» til dem.

Arild Hermstad

REAGERER: MDG og Arild Hermstad mener det er uakseptabelt at beboerne i årevis har måttet dra til butikken for å kjøpe flaskevann.

Foto: NRK Hordaland / NRK Hordaland

Dette mener han bør komme i form av refusjon av helseutgifter som kan kobles til for stor eksponering av giftene, advokatutgifter i forbindelse med forurensingssaken, og utgifter til kjøp av drikkevann.

Og at beboerne får mulighet til trygg vannforsyning.

Det sier seg selv at staten bør dekke kostnadene for beboerne i de årene dette har pågått. Norge er et land med en trygg og rik vannforsyning alle skal få nyte godt av, sier Hermstad.

Brannøvelse på 1950-tallet ved Flesland

BRANNSKUM: De giftige stoffene i drikkevannet kan stamme fra brannskum brukt på øvelser før i tiden. Bildet er fra 1950-tallet.

Foto: Avinor

Glad for å bli tatt på alvor

Én av de berørte beboerne ved flyplassen, Petter Fredriksen, synes MDGs utspill gir et positivt signal i saken.

– Vi er veldig glad for at noen endelig tar saken på alvor, og at Avinors eier, Samferdselsdepartementet, blir gjort oppmerksom på situasjonen vår, sier han.

– At dette nå løftes over Avinor og videre til deres eier ser vi på som veldig positivt.

Petter Fredriksen er avbildet med deler av eiendommen sin i bakgrunnen.

BERØRT: Petter Fredriksen og naboene er veldig glad for at noen tar saken på alvor.

Foto: Aleksander N. Brevig / NRK

Fredriksen synes ikke den midlertidige ordningen med flaskevann fungerer, og lurer på hvor lenge det skal være slik.

Det er ikke en god følelse å sende barna i dusjen, vitende om at de eksponeres for helsefarlige kjemikalier. Vi har gjentatte ganger bedt Avinor om å sikre oss en provisorisk vannforsyning mens utredningene pågår. Det har ikke ført frem, sier han.

Val 2019 Hordaland - Sp Stord

HENVISER TIL AVINOR: Jakob Bjelland (Sp) er statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han er også på Stortinget som vararepresentant for Hordaland i perioden 2021–2025.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

Henviser til Avinor

NRK har bedt Samferdselsdepartementet om en kommentar til utspillet fra Hermstad.

Departementet sender ballen videre til Avinor.

Vi legger til grunn at Avinor vil rette seg etter pålegg fra Miljødirektoratet. I den konkrete saken om drikkevann og lufthavnen på Flesland, viser jeg til Avinor, sier statssekretær, Jakob Bjelland (Sp).

Avinor opplyser til NRK at de ikke ønsker gå inn i en politisk debatt om dette i media. Selskapet viser til sine tidligere uttalelser i saken.

Miljødirektoratet påla nylig Avinor å lage en plan for å rydde opp i PFAS-forurensing ved Bergen lufthavn, og planen har nettopp vært ute på høring.

Miljøorganisasjonen Greenpeace har også engasjert seg i saken.

Leder for organisasjonen i Norge, Frode Pleym, forteller at de har tatt kontakt med advokat og skal følge opp saken videre i departementet.