Hopp til innhold

Politiet la vekk valdtekts­saka mot faren to gongar. No er han dømd.

To gongar la politiet vekk saka på grunn av manglande bevis. Ti år etter overgrepa skal ha slutta, fortalde kvinna nye detaljar til politiet.

Hordaland tingrett Bergen

DOM: Ei no ung kvinne er trudd i Hordaland tingrett. Faren har anka valdtektsdommen.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Faren blei først sikta for seksuell omgang med dottera i 2016. Sidan har saka vore lagt bort to gongar på grunn av manglande bevis.

Men i fjor, etter at dottera på eige initiativ gav politiet fleire detaljar i saka, blei det tatt ut tiltale mot mannen i slutten av 50-åra.

Femten år etter at overgrepa skal ha starta, er faren dømt til ni års fengsel og evig besøksforbod. Overgrepa skal ha skjedd i familieheimen i bergensområdet.

Mannen nektar straffskuld og vurderer å anke, opplyser forsvaren hans.

Les også Barn sa fra om overgrep etter å ha sett denne Supernytt-serien

Etter å ha sett en Supernytt-episode om overgrep, sa jentene fra til helsesykepleieren.

Fortalde etter å ha sett NRK Super

Saka har hatt ei lang veg til domstolen.

Denne veka dømde Hordaland tingrett mannen for valdtekt av barn og incest.

Ifølge dommen starta overgrepa då dottera var i barnehagealder.

Dottera trudde lenge det faren gjorde var normalt. Men i 2016 såg ho på NRK Super at det faren hadde gjort ikkje var lov. Då fortalde ho ei venninne og ein lærar om kva som skjedde heime.

Faren blei arrestert og sikta for seksuelle overgrep. Men saka vart lagt vekk på grunn av manglande bevis etter eit år.

Faren flytta frå familien etter han vart meld for overgrep, men hadde noko samvær med dottera i perioden etter, under tilsyn av barnevernet.

Barnevernet stoppa samværet mellombels, etter upassande fysisk kontakt mellom faren og dottera.

I samband med ei anna sak henta politiet inn dokument frå barnevernet, og gjenopna saka mot faren.

Også denne saka blei lagt vekk på grunn av manglande bevis, tre år etter den første saka.

Les også Trudd etter 27 år

Fornærma i valdtektssak

Heldt fast i forklaringa over sju år

I fjor tok saka ei ny vending. Det vert teke ut tiltale mot faren for tredje gong.

Bistandsadvokaten til dottera melde saka til politiet på nytt, og opplyste om at den fornærma ønska å gje fleire detaljar i saka.

I dommen peiker ikkje retten på tekniske bevis som underbyggjer at overgrepa skal ha skjedd. Heller ikkje vitnebeskrivingar frå nokon som har høyrd eller sett hendingane.

Det er såleis forklaringane til dottera og faren, som har nekta for å ha gjort det han no er dømd for, som er berande bevis for dommen.

Dottera har forklart seg for politiet fire gongar, frå ho var ti til ho var sytten år.

Les også Støttedemonstrasjonar for valdtektsoffer fleire stader i landet: – Samfunnet har vakna

Demonstrasjon til støtte for valdtektsoffer i Bergen

Retten har i si vurdering av bevisa lagt vekt på at ho har held fast i si forklaring gjennom desse sju åra.

Konstituert statsadvokat Are Nygård Bergh fortel at det var først i dei to siste forklaringane dottera gav i fjor dei fekk tilstrekkeleg med detaljar til å ta ut tiltale mot faren.

– Generelt veit vi at det er vanskeleg å snakke om seksuelle overgrep, og særleg når nærståande står bak. Mange gongar må vi vere tolmodige, og vente til at barnet er klar til å forklare seg. Det har vi gjort i denne saka, seier han.

– Ho blei først klar for å fortelje desse detaljane i 2023, og då fekk vi tilstrekkeleg bevis for å ta ut tiltale. At dei tidlegare sakene blei lagt vekk, hadde samanheng med at vi ikkje hadde ei tilstrekkeleg detaljert forklaring frå den fornærma.

Nektar for å ha gjort det

Den tiltalte har nekta for å ha forgripe seg på dottera, og har skulda ho for å ha ein tendens til å snakke usant.

Han har forklart at dei to hadde ein spesielt godt relasjon.

Mannens advokat, Miriam Grimstad, skriv til NRK at klienten hennar ikkje ønskjer å kommentere dommen utover at han ikkje erkjenner straffskuld, og et han vil vurdere å anke saka.

May Britt Løvik er bistandsadvokat for kvinna. Ho vil ikkje svare på spørsmål om politiet sin tidsbruk, og deira avgjerd om å legge vekk dei to første sakene.

Ho vil berre uttale seg på generelt grunnlag. Løvik seier at det er komplisert og skambelagt å forklare seg om seksuelle overgrep i eigen familie.

– Vi veit at overgrepsutsette bruker i snitt 17,2 år på om fortelje om seksuelle overgrep, ifølgje forsking frå Universitet i Bergen. Det er gjerne når ein har blitt eldre, og symptoma blir påtrengande, at ein klarer å erkjenne både for seg sjølv og andre kva som faktisk har skjedd, seier ho.