Hopp til innhold

Anbodsrunden blir kalla ein farse – no får den enda eit kapittel

– Eit utfordrande oppdrag, meinte Statens vegvesen då dei la årdalstunnelane på anbod. Dei skulle berre ha visst.

Finnsåstunnelen utan lys

UTFORDRANDE OPPDRAG: Årdølane pusta lettare då fylkesvegtunnelane vart lagt på anbod i november i fjor. Sidan har det ikkje gått like lett å få tunnelane oppgradert.

Foto: Øyvind Heggheim

– Ein farse! Me er forundra over at ein offentleg oppdragsgjevar kan opptre på denne måten, seier dagleg leiar Øyvind Langemyr i Bertelsen & Garpestad (BG).

Siste året har han vunne og tapt konkurransen om å oppgradere Finnsås-, Steggje- og Kolnostunnelen på fylkesveg 53 i Sogn.

Deretter har han vunne og tapt den same konkurransen enda ein gong.

I førre veke tok saka ei ny vending då Vestland fylkeskommune sette strek over heile konkurransen, for å starte på nytt.

Då fekk Langemyr nok, og varsla søksmål mot fylkeskommunen – «om vedtaket haldast oppe».

Eivind Yttri

LÆRDOM: – Eg har lært at det er viktig med god framdrift, men at det aldri må gå utover kvaliteten i konkurransegrunnlaget, seier Eivind Yttri.

Foto: Vestland fylkeskommune

Til det har fylkeskommunen ingen kommentar, men seksjonsleiar for drift og vedlikehald i Vestland fylkeskommune, Eivind Yttri seier at dei «har lært».

Korleis kunne eit enkelt tunneloppdrag føre til så mykje bråk?

– Kolnostunnelen er ekkel

Først litt historie. To av tunnelane det gjeld vart bygde på 80-talet.

Aleksander Øren Heen

GODT KJEND: Då Aleksander Øren Heen var liten gut, køyrde skulebussen hans kvar dag gjennom dei tre tunnelane.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Gruppeleiar for Senterpartiet i Vestland, Aleksander Øren Heen, hugsar godt frykta då han som liten følgde skulebussen gjennom tunnelane.

– Det er eit sterkt ynske at det blir gjort noko med dei, seier han.

Hilmar Høl (Ap) er ordførar i Årdal.

– Særleg Kolnostunnelen er ekkel, seier han.

Ekstra ekkelt er det når tungtrafikken kjem.

– Dei må legge seg midt i vegen for å kome heilskinna gjennom.

Anne Gine Hestetun

KVIR SEG: – Eg kvir meg for å køyre der, seier Anne Gine Hestetun, gruppeleiar for Arbeidarpartiet i Vestland fylkesting.

Foto: Eivind Fondenes / NRK

Anne Gine Hestetun er årdøl og gruppeleiar for Arbeidarpartiet i Vestland.

– Eg kvir meg for å køyre der, seier ho.

– Vil saksøke fylkeskommunen

Årdølane pusta difor litt lettare då fylkesvegtunnelane vart lagt på anbod i november i fjor.

– Eit utfordrande oppdrag, sa prosjektleiar Sveinung Hovland i Statens vegvesen, før anbodet vart overført til den nye vegadministrasjonen i Vestland fylke.

Øyvind Langemyr

FARSE: – Me har aldri vore borti ei tilsvarande sakshandsaming tidlegare, og me er forundra over at ein offentleg oppdragsgjevar kan opptre på denne måten, seier dagleg leiar Øyvind Langemyr.

Foto: Dalane Tidende

Deretter leverte BG det lågaste anbodet, men utan å få jobben.

«Ein uerfaren entreprenør som ikkje taklar oppgåvene vil i verste fall kunne isolere Årdal-samfunnet», forklarte fylkeskommunen og gav oppdraget til Flage Maskin.

Det aksepterte ikkje BG, og klaga vedtaket inn for retten.

– Visst kan vi «takle oppgåvene». Vi har vore i bransjen i seksti år, seier Langemyr.

I mai slo Bergen tingrett fast at «Vestland Fylkeskommune forbys å inngå kontrakt med Flage Maskin AS inntil spørsmålet i hovudsaka er rettskraftig avgjort av domstolane».

Ras i Årdal

RASUTSETT: Finnsåstunnelen var stengd i fleire dagar på grunn av steinras i 2018.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

To månadar seinare trekte fylkeskommunen «klørne til seg». BG fekk likevel oppdraget.

Då klaga Flage Maskin, og fylkeskommunen varsla ny gjennomgang av kvalifikasjonskravet.

Sakleg grunn til å avlyse konkurransen

15. september var den nye konklusjonen klar: Fylkeskommunen vil setje ein strek over alt, og byrje på nytt.

I ei pressemelding forklara Yttri at fylkeskommunen hadde «sakleg grunn til å avlyse konkurransen» og at det hadde «dukka opp nye utfordringar knytt til deponi».

Ein skredfarevurdering som hadde kome for dagen, viste at det var rasfare i det planlagde deponi- og riggområdet.

Beskjeden vart ikkje godt motteken hos Bertelsen & Garpestad.

– Vi aksepterer sjølvsagt at vi ikkje alltid når fram i dei konkurransane vi deltek i, men vi ventar at det offentlege følgjer eigne spelereglar. Dei er openbert ikkje følgde i denne saka, skreiv selskapet.

I fylkeskommunen seier Yttri at dei vil bruke «god tid» på å gå gjennom konkurransegrunnlaget på ny.

– Det er vrient å tidfeste, men tida fram til sommaren 2021 går fort.

Lys i tunnelen

Tilbake i Årdal trøyster årdølane seg med at det aldri er så ille at det ikkje er godt for noko.

– Det har vore nokre snubletrådar, men no må vi sjå framover, seier Hestetun.

Hilmar Høl ordførar i Årdal basseng

BLIR GJORT: – Klart det er synd at me ikkje får starta opp prosjekta, men det viktigaste for Årdal er at det blir gjort, seier Hilmar Høl, ordførar i Årdal

Foto: Ina Christin Løvseth / NRK

Ordførar Høl tek utsettinga «til vitande».

– Så får Årdal og fylkeskommunen betre tid på å finne eigna deponiområde for lagring av massane som kjem frå tunnelane.

Kanskje kan deponimassane brukast til å byggje «ein flott lagune», tenkjer han høgt.

– Det hadde vore fint!