Hopp til innhold

Refser avtalen til ny kraftgigant: – Vi går glipp av flere titalls millioner i året

Hydro og Lyse slår seg sammen og starter nytt kraftselskap. Ordfører mener staten bryter en 60 år gammel avtale om de store vannkraftverkene i Røldal og Suldal.

Røldal-Suldal-kraftverkene

STORT OMRÅDE: Røldal-Suldal-kraftverkene strekker seg over Røldal- og Suldalsvassdragene og ned til Suldalsvatnet.

Foto: Norsk Hydro

I slutten av 2022 skulle egentlig Røldal Suldal Kraft-anlegg (RSK) overføres til staten fra Norsk Hydro.

Anleggene, som omfatter sju kraftverk, ble bygd på 60-tallet for å forsyne aluminiumsverkene på Karmøy utenfor Haugesund.

Vassdragene strekker seg gjennom Ullensvang i Vestland og Suldal i Rogaland, og kraftverkene henter vann fra et nedbørsfelt som har nesten like stort areal som Oslo og Trondheim til sammen.

I 2022 er det 60 år siden vannkraftverkene åpnet. Da sier loven at eierskapet skal overføres til staten for å sikre samfunnet viktige naturressurser.

Men i oktober ble det kjent at Hydro og offentlig-eide Lyse slår sammen vannkraftproduksjonen og starter det som blir Norges tredje største kraftselskap; Lyse Kraft.

Avtalen var formelt på plass 1. januar 2021.

Hydro Karmøy

KRAFT TIL HYDRO: Vannkraftverkene i Røldal og Suldal ble bygget for å gi kraft til aluminiumsverket på Karmøy.

Foto: Hydro

Hydro unngår tilbakeføring til staten

Den gjør at Hydro unngår at staten må ta over eierskapet til kraftverkene i Røldal og Suldal, såkalt hjemfall.

Selskapet kan derfor fortsette å ta ut kraften fra verkene uten at blir stilt krav om strengere vilkår for driften, som for eksempel naturvern.

Flere i lokalsamfunnet har håpet at overføringen til staten i 2022 skulle føre til at Stortinget ville vurdere tillatelsen til å drifte kraftverkene på ny.

Den nye tillatelsen, altså konsesjonen, ville ha stilt strengere krav til å skåne naturen og friluftsliv i området.

– Det er nødvendig med en skikkelig revurdering av vassdraget her. Å få tilbake litt av naturen er veldig viktig for oss, sier Olav Rabbe, leder i Røldal Grunneigarlag.

Olav Rabbe

BEKYMRET: Olav Rabbe har engasjert seg i naturvernet ved Røldal- og Suldalvassdragene.

Foto: Tale Hauso / NRK

La 18 historiske støler under vann

Avtalen mellom Lyse og Hydro har ført til steile fronter mellom staten og lokalsamfunnet.

Ordføreren i Ullensvang refser den nye avtalen mellom Hydro og Lyse.

– Dette bør ikke skje uten at vertskommuner og lokalsamfunnet får sin del av kaka, og uten at naturinngrepene blir målt etter dagens krav, sier ordfører Roald Aga Haug (Ap) i Ullensvang kommune.

Som en del av utbyggingen på 60-tallet, ble store deler av Valldalen demmet ned til et stort vannmagasin. Da ble 18 historiske støler i dalen lagt under vann.

Kraftverkene sliter i dag mer på naturen enn hva de gjorde da kraftverket blir bygget, mener ordfører Haug.

– På grunn av utenlandskabler, så kjøres anlegget med høyere produksjon. Vannet tappes raskt ned og opp, sier ordføreren.

Nesflaten kraftstasjon i Rogaland. Det er en del av Røldal-Suldal Kraft som eies av Hydro.

KRAFTSTASJON: Nesflaten kraftstasjon i Suldal kommune i Rogaland er én av sju kraftverk, og er en del av Suldalvassdraget.

Foto: Anders Vindegg / Hydro

– 30–50 millioner i årlige inntekter

Haug mener også vertskommunene til Røldal- og Suldalsvassdraget går glipp av store summer uten tilbakeføringen til staten.

I dag tjener kommunene på inntektene fra kraften, men ordførerne i kommunene var forberedt på større inntekter etter 2022.

I avtalen fra 1960-årene skulle kommunene disponere 10 prosent av kraften etter tilbakeføringen til staten i 2022.

– Staten og fylkeskommunene hadde fått masse. For innbyggerne her hos oss dreier det seg om 30–50 millioner i inntekter hvert år, sier ordføreren.

– Samfunnskontrakten vi hadde blir brutt på så å si alle punkter, fortsetter han.

Kan bli hørt

Olje- og energidepartementet skal over nyttår behandle søknaden fra Hydro og Lyse om videre drift. Lyse Kraft ønsker å drifte videre med uendrede villkår, med unntak av tidsbegrensningen.

I desember ble det klart at energi- og miljøkomiteen gjennomgår saken grundigere før søknaden blir gjort klart for behandling over nyttår.

– Statsråden har hatt et møte med ordførerne i kommunene som tok opp temaet om miljørevisjon og nye miljøkrav. Det er noe som vi må ta med som en del av saksbehandlingen, sier statssekretær Tony Christian Tiller (H) i Olje- og energidepartementet.

Tony Christian Tiller, statssekretær, Olje- og energidepartementet (H)

BEHANDLER: Statssekretær Tony Christian Tiller (H) i Olje- og energidepartementet mener en videreføring av tillatelsen til drift er bra for kommunene ved vassdragene.

Foto: EIRIK PESSL-KLEIVEN / NRK

Kommunene fikk frist til 21. desember til å komme med sin mening om saken. Tiller mener kommunene ikke vil tape penger på videreføring av konsesjonene.

– De berørte kommunene vil beholde de rettigheter og inntekter de har etter dagens konsesjon, også under det nye systemet, sier han.

Saken kan få nasjonal betydning.

– Det er viktig å minne oss om at dette er en sak som også er viktig nasjonalt. Her har man funnet en løsning som gjør at Hydro kan opprettholde sin kraftproduksjon, som er helt avgjørende for industriproduksjonen vi har på Karmøy. Det er god løsning, men det er en del løse tråder vi må rydde opp i, sier Tiller.