Hopp til innhold

Varetektsfengsler mann etter 17. mai-vold i Bergen

Tingretten ville først løslate mannen fordi de mente det ikke var gjentagelsesfare, men det er lagmannsretten helt uenig i.

Ein mann i 20-åra slo ned to andre menn i Strandgaten i Bergen natt til 18. mai 2024. Eit vitne filma hendinga.

SLÅTT NED PÅ ÅPEN GATE: Voldshendelsen ble fanget på video av et vitne.

Mannen er siktet for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenking, i Strandgaten i Bergen natt til 18. mai.

Politiet ønsket å fengsle mannen i fire uker grunnet gjentagelsesfare, men fikk i helgen ikke medhold i Bergen tingrett, som ville løslate mannen. Avgjørelsen ble anket av politiet søndag.

Onsdag ble fengslingsspørsmålet behandlet av Gulating lagmannsrett. De har besluttet å varetektsfengsle mannen i fire uker.

Det bekrefter mannens forsvarer, Erik Johan Mjelde til NRK.

– Jeg håper han kan overføres fra fengsel til døgnbemannet behandlingsplass så snart det er ledig plass, sier Mjelde, med henvisning til at klienten hans er under oppfølging av helsevesenet, og at det igjen er søkt om døgnbemannet behandlingsplass for mannen.

Erik Andre Mjelde er forsvarer for den siktede

Erik Johan Mjelde er forsvarer for den siktede.

Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Hendelsen har fått mye medieoppmerksomhet, og det hele ble filmet av et vitne på stedet.

I videoen kan man se en mann slå ned en annen mann i 30-årene. En mann i 60-årene forsøker så å stoppe han, men blir brått slått i bakken.

En person slår tilsynelatende ned flere personer i Bergen.

En person slår tilsynelatende ned flere personer i Bergen.

I tillegg ser man to bunadskledde kvinner i videoen, som roper til gjerningsmannen.

Svært sannsynlig med gjentagelse

Lagmannsretten omtaler volden som alvorlig, og mener videoen fra hendelsen viser dette.

I kjennelsen skriver de at det er «svært sannsynlig» at lignende konfrontasjoner vil finne sted i fremtiden. Videre vurderer de det også som svært sannsynlig at siktede vil reagere med vold i slike tilfeller.

Gulating lagmannsrett

Gulating lagmannsrett.

Foto: Marit Hommedal / NTB

«Det er etter dette sterk sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye lignende straffbare handlinger dersom han ikke varetektsfengsles nå», skriver lagmannsretten.

På bakgrunn av dette mener lagmannsretten at andre alternativer for fengsling «åpenbart» ikke er tilstrekkelig for å hindre «siktede fra å begå nye straffbare handlinger av tilsvarende art».

Skulle holde seg borte fra sprit

Lagmannsretten viser spesielt til siktedes straffehistorikk, der siktede har hatt lett for å ty til vold når han har kommet i pressede situasjoner. Særlig når det har vært alkohol involvert.

I en annen voldssak fra 2020 var også stort alkoholinntak tema. Den gang var mannen siktet for å slått mot tre personer.

Ifølge dommen, som endte med 60 dagers fengsel og 120 timers samfunnsstraff tilsto mannen forholdene, og uttalte at han ville holde seg borte fra sprit.

Siktedes psykiske helse og hans «klare problemer med impulskontroll/aggresjon» er også tatt med som begrunnelse for onsdagens beslutning om varetektsfengsling.

NRK anbefaler