Hopp til innhold

Kva kan du om språk? Ta Språksjov-kvissen!

Har du like stålkontroll som språkprofessor Gunnstein Akselberg? Eller har du sove i språksjov-timen?

Eides språksjov med Gunnstein Akselberg, Sjur Hjeltnes og Linda Eide

BRYNER SEG PÅ SPRÅK: Gunnstein Akselberg, Sjur Hjeltnes og Linda Eide er tilbake på NRK1 og i NRK TV 27. november.

Foto: Tore Zakariassen / NRK

Språksjov-duoen elskar å ha det gøy med det norske språket, og lørdag 4. desember er dei tilbake på NRK1 og i NRK TV med ein ny sesong av «Eides språksjov».

Her har du 15 spørsmål å bryne deg på frå programma som blei sendt i vår.

Lykke til!

1/15

Linda Eide og Gunnstein Akselberg med laurbærkrans
Foto: NRK

Kva er det mest vanleg å kvile på?

2/15

Faksimile av Christian Blooms karikatur i VG helg lørdag 3. desember.

Ordet karikatur kjenner dei fleste. Men kva er opphavet til ordet?

3/15

Fagott, Halvor Folgerø

Instrumentet fagott kan knytast til fleire fenomen. Kva for eit av desse fenomena har ingenting med fagott å gjere (så vidt me veit)?

4/15

Video Det gamle brettspillet Scrabble har fått nytt liv
Foto: Nyhetsspiller

Kva for ein av desse interjeksjonane er ikkje lov å bruke i ordspelet «Scrabble»?

5/15

Fredrik Steen forklarar kvifor Hildegunn Moltubakk har fått djupare stemme.

Komikar Fredrik Steen står bak figuren Hildegunn Moltubakk. Kvar kjem dialekta hennar frå?

6/15

Linda Eide i Eides språksjov 2021
Foto: Tore Zakariassen / NRK

Det finst eit fast uttykk for det å gi seg. Er det:

7/15

Kven liknar Gunnstein Akselberg på her?

Kven er det professor Gunnstein Akselberg parodierer i denne legendariske sketsjen?

8/15

Linda Eide og Gunnstein Akselberg i Eides språksjov
Foto: Tore Zakariassen / NRK

Eit eponym er ein gjenstand eller eit fenomen som er oppkalla etter ein person. Kva for eit av desse orda er eit eponym?

9/15

Gunnstein Akselberg blir satt ut då ein stemmeboks plutseleg gjer han mørk stemme.

Stemmer det alltid at mørk stemme gir større truverde? Høyr på klippet.

10/15

Atle Grønn og Linda Eide i Eides språksjov
Foto: Tore Zakariassen / NRK

For nerden: Mange kjenner Atle Grønn frå sjakksendingar på fjernsyn. Men kva er hans eigentlege spesialfelt?

11/15

Linda Eides språksjov: Muffens i posen
Foto: Mie Sundberg

Eit av desse alternativa er døme på garpe-genitiv. Kva for eit?

12/15

ABBA
Foto: Baillie Walsh

Eit akronym er eit ord som er sett saman av bokstavar frå fleire ord, men blir lese som eitt ord. Døme: ABBA (Annifrid, Bjørn, Benny og Agneta). Kva for eit av desse skomerka er eit akronym?

13/15

Brudeferd i Hardanger (1848) av Adolph Tidemand og Hans Gude

Anger er eit velkjent fenomen. Men kva tyder det når det opptrer i eit stadnamn, som til dømes i «Hardanger»?

14/15

Rakfisk
Foto: NRK

I ein annonse kunne vi lese dette: «Velkommen til Rakfiskuken». Her ville professor Akselberg brukt ein bindestrek. Men kvar?

15/15

@
Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Når svenskane meiner krøllalfa, kva seier dei?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.