Hopp til innhold

Kraftsatsing lagt til Bergen

Vestavind Kraft AS si vindkraftsatsing til havs vert lagt til Bergen.

havvindmøller

Vestavind Kraft har i dag bestemt at vindmøllesatsinga til havs vert lagt til Bergen.

Det vart bestemt på generalforsamlinga i dag.

LES OGSÅ: - God løysing av Vestavind

Ville ha satsinga til Sandane

Sidan styret i Vestavind Kraft i slutten av mai tilrådde eigarane å gå inn for det same har reaksjonane frå både politikarar og næringslivet i Sogn og Fjordane vore sterke.

Fleire har frykta at satsinga i fylket skal bli nedbygd. Fylkesordføraren har bede fylket stå samla i saka.

Styreleiar Ole Bjørn Alvestad i Vestavind Kraft seier generalforsamlinga i dag gjorde tre samrøystes vedtak.

- Selskapet vert lokalisert i Bergen

- Det første er at vi kjøper Havsul 1 prosjektet, forklarar Alvestad.

Ole Bjørn Alvestad

Ole Bjørn Alvestad i Vestavind Kraft.

Foto: Åge André Breivik / NRK

- For det andre har vi vedtatt at Vestavind Kraft sin offshoreaktivitet knytt til Havsul 1 og Havsul 2, skal seljast til det nye selskapet som vert oppretta for marin energi, og det selskapet vert lokalisert i Bergen.

- I tillegg har vi vedtatt at utviklingsaktivitet knytt til Stad området, altså Stad testområde, Stad vind og forsking og utviklingsaktivitetar i forhold til det vert liggande i Vestavind kraft på Sandane, seier Alvestad.

- Det er det beste alternativet

Debatten rundt lokaliseringa av det nye selskapet som skal drive med vindmøller til havs har vore stor. Og fylkestinget var blant dei som ville at det nye selskapet skulle leggjast til Sandane .

Men generalforsamlinga har ikkje kome til den slutninga.

- Selskapet vert lokalisert i Bergen og den slutninga er den beste sett ut i frå eigaren sine behov og behovet for teknologi. Den store skilnaden med å leggje det til Bergen er teknologimiljøet rundt offshore og offshore aktivitetar.

Les og: Styret tilrår eigarane å etablere seg i Bergen

- Stor aktivitet på Sandane også

Sandane, Gloppen Kommune

Alvestad meiner miljøet på Sandane framleis vil vere sterkt.

Foto: unknown / NRK

Likevel meiner Alvestad at vedtaka som er gjort er positive for Sandane.

- Med vedtaka vi har gjort i dag vil det bli stor aktivitet på Sandane. Vi skal satse ganske sterkt mot landbasert vindkraft og det blir ei sterk satsting mot den utviklinga som skjer rundt Stad og framtidig offshore vindkraft utanfor dette området.

Alvestad meiner det ikkje er grunn til bekymring for nedbygging av satsinga i Sogn og Fjordane.

- Dette betyr at vi skal ha eit sterk miljø for vindkraft på Sandane.

Les og:

Havvindkraft ut av fylket

Satsing kan hamne i Bergen