Hopp til innhold

Slik påvirker korona studiestart landet rundt: Her skal de masseteste studenter

Flere studiesteder massetester ikke studentene – selv om myndighetene tar regningen. NHH hev seg derimot rundt og tester alle daglig under fadderuken.

Christian Arstein

SKAL MASSETESTE: Christian Arstein leder planlegging for fadderuka på NHH og skal masseteste faddere og fadderbarn.

Foto: Suzanne Sagebø / NRK

På Norges handelshøyskole i Bergen (NHH) er planleggingen av fadderuken i full sving.

Under fjorårets studiestart ble mer enn 100 studenter smittet i forbindelse med studiestart.

Nå vil arrangørene bak neste ukes fadderuke unngå lignende tilstander.

– Tanken er å teste alle studentene hver dag. Det viktigste er at vi har et så godt bilde som mulig, et øyeblikksbilde, av smittesituasjonen i fadderuka, sier fadderleder Christian Arstein.

Studentforeningen på NHH har i år inngått en avtale med en privat helseaktør som tilbyr hurtigtesting. Kostnadene blir refundert fra myndighetene.

Dersom studentene tester negativt, får de grønt lys i et koronasertifikat gyldig i 24 timer. Khrono skrev først om massetestingen.

NRK har snakket med flere av de store studiestedene i landet om hvordan studiestart blir.

– Vi er såpass ærlige med oss selv og blir ikke overraska hvis det oppstår smitte, slik som smittesituasjonen i Bergen er nå, sier Arstein.

Kø ved teststasjon NHH Bergen

Slik så det ut da NHH opprettet sin egen teststasjon under et utbrudd like etter studiestart i 2020. I år er man føre var og starter testing før studiestart.

Foto: Ingvild Ulset / NRK

Myndighetene tar regning

De siste ukene har smittetallene i Bergen skutt i været. Unge voksne er hardest rammet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) roser initiativet på NHH.

Han mener flere burde benytte seg av studenttesting – ettersom myndighetene tar regningen.

NRKs ringerunde viser at det er svært ulikt hvordan fadderuke og studiehøsten blir for studenter rundt om i landet (se faktaboks):

– Det er viktig å få på plass de enkle testene. Fra myndighetenes side kommer vi også til å ta initiativ til dette. Det er gratis og kostnadene blir refundert fra myndighetene. Det er en veldig enkel og viktig sikring for studentene, sier Asheim.

Henrik Asheim, Arbeids-og sosialminister.

BER FLERE TESTE: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) ber flere institusjoner følge etter NHH.

Ulik praksis

Kristina Haugen Moe begynner denne høsten på masterprogrammet for samfunnsarbeid på Høgskolen på Vestlandet (HVL). Hun får ikke tilbud om hurtigtest under fadderuka.

– Jeg tenker at det er positivt at NHH får oversikt over hvem som ikke er smitta, men testene kan jo gi falskt utslag også, sier hun.

Kristina Haugen Moe

FÅR IKKE TEST: Kristina Haugen Moe skal begynne masterprogrammet for samfunnsarbeid på HVL. Hun får ikke tilbud om test under fadderuka.

Foto: Suzanne Sagebø / NRK

På et offentlig arrangementet der deltakerne blir testet, kan ha flere delta enn på private, ifølge de nåværende koronareglene.

NHH definerer fadderuka som et offentlig arrangement, i motsetning til HVL.

Vet ikke om fadderuken er offentlig

Langt færre personer kan delta på et privat arrangement. Derfor velger høyskolen å ha arrangere fadderuke i to uker for å spre arrangementet utover.

– Vi har god fadderopplæring i forkant av fadderukene, der vi legger vekt på trygge fadderuker og smittevern. Det blir dessverre ikke mulig innenfor smittevernreglene å gjennomføre store temafester og konserter for studentene, skriver Anne-Grethe Naustad, prorektor ved HVL, i en e-post.

HVL har bedt om en avklaring fra Helsedirektoratet om fadderuka er offentlig eller privat.

Mange var samla i Nygårdsparken den fyrste kvelden i fadderveka.

FADDERUKE: Mange samlet seg utendørs i parker under fjorårets fadderuke.

Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Selv om de anser fadderuka som et offentlig arrangement, planlegger heller ikke Universitetet i Bergen (UiB) massetesting. Heller ikke Universitetet i Oslo (UiO) planlegger å bruke hurtigtester og koronasertifikat under fadderuka.

Ber flere følge etter

Ministeren ber flere studiesteder følge etter NHH, særlig fordi kostnadene blir refundert.

– Det tenker jeg de bør. Det er en veldig klok måte å sikre seg mot at smitten sprer seg, sier utdanningsminister Asheim.

Men rektoren på UiB mener kommunen allerede har god nok kapasitet til å teste studenter på normalt vis.

– UiB ligger nærme testplassen i sentrum, så vi kommer til å oppfordre studenter til å både vaksinere og teste seg, sier rektor Margareth Hagen på UiB.

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen.

SIER NEI: Rektor ved UiB, Margareth Hagen sier de ikke ønsker å ta i bruk massetester i fadderuka.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Hun mener også at det er for mye usikkerhet knyttet til testene med tanke på falske positive tester. Universitetet vil heller gjennomføre fadderuke med løsninger som passer smitteverntiltakene.

– Vi har tett dialog med kommunen og har veldig godt samarbeid med fadderstyret, Studenparlamentet og studentene, sier Hagen.

Hjemmetester i Trondheim

I Trondheim sørger kommunen for at studentene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og BI kan teste seg selv hjemme under fadderuka.

Samfundet i Trondheim vil kreve at studenter er vaksinert med minst én dose for mer enn tre uker siden, har vært syk av viruset for mindre enn seks måneder siden eller er testet.

Urørtfinalen 2011 - dagen før dagen

KREVER KORONAPASS: Studenter som vil feste på Samfundet under fadderuka må vise koronapass.

Foto: Erlend Lånke Solbu NRKP / NRK P3

Universitet i Stavanger (UiS) planlegger også for massetesting, men ikke på Universitet i Agder (UiA).

– Det blir flere arrangement utover, heller enn ett stort, mer delt opp og i flere bolker. Det blir løst med påmelding, sier Gro Hodne Gundersen, prosjektleder for studiestart ved UiA.

På OsloMet planlegger studiestedet å ha faddergrupper på maksimal 20 personer, og anbefaler studentene å bruke utesteder fremfor private hjem.

Usikkert hvordan undervisning blir

Trinn fire i gjenåpningsplanen nærmer seg. Det tillater at all undervisning kan foregå fysisk, og man slipper avstandskrav i forelesningene.

Da kan studiestedet i prinsippet igjen fylle opp forelesningssaler, noe utdanningsministeren forventer at studiestedene gjør.

– Jeg håper institusjonene og studentene forbereder seg på en høst som blir langt bedre enn fjoråret, sier Asheim.

Likevel er det flere studiesteder som planlegger etter trinn tre som vi er i nå. Dette gjør at studiehøsten foreløpig kan bli nokså lik forrige semester.