Klimaministeren følger bybanesaken

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) følger bybanesaka nøye, skriv han i eit svar til stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp). Ho etterlyser engasjement frå statsråden i å sikre verdsarvstatusen til Bryggen i Bergen. Eide seier departementet heldt Unesco oppdatert i saka, men at det er fylkeskommunen og Riksantikvaren som i første omgang tek tak dersom verdsarven blir truga.

Intervju med Espen Barth-Eide
Foto: Annika Byrde / NTB