Hopp til innhold

Kjernefysiker Sunniva Rose ble introdusert som «blogger» på energikonferanse

Hun har riktignok en blogg, men også doktorgrad i kjernefysikk. Sunniva Rose ble overrasket over introduksjonen da hun skulle holde foredrag på energikonferanse.

Sunniva Rose, fysiker og forskningsformidler

VIL BEVISSTGJØRE: Kjernefysiker og blogger Sunniva Rose har sett seg lei på å kun bli introdusert som sistnevnte når hun skal holde foredrag på energikonferanser. Nå ønsker hun å bevisstgjøre andre.

Tirsdag var kjernefysiker Sunniva Rose på energikonferansen Energy Norway 2023 i Stavanger.

Der skulle hun holde et foredrag om kjernekraft i Norge.

Rose har doktorgrad og jobber som kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft AS. Men da det var hennes tur til å holde foredrag, blir hun introdusert som «blogger».

– Jeg er åpenbart ikke invitert dit fordi jeg er blogger. Når jeg bare blir omtalt som blogger i en sånn setting er det totalt å degradere meg, sier hun, og forteller at hun ble overrasket.

I samme bolk som henne var det kun mannlige foredragsholdere. De ble alle presentert med sin fagbakgrunn, forteller hun.

– Jeg har blitt såpass stor nå at jeg ikke lar det gå.

Rose forteller at det første hun sa fra scenen var at det stemmer at hun har en blogg, men at hun også har en doktorgrad i kjernefysikk, har studert forskjellig brensel og avfallsproduksjon, og at hun er kommunikasjonsdirektør i Norsk kjernekraft AS.

– Jeg tror ikke dette ville skjedd hvis jeg var mann.

Det er Universitetet i Stavanger som arrangerer konferansen.

– Det er beklagelig at Rose ikke ble introdusert på en god måte. Hun har en kompetanse som er svært relevant i forbindelse med hva vi holder på med og denne konferansen, sier Øystein Lund Bø.

Han er dekan på teknisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Bø var ikke selv til stede da Rose ble introdusert, men forklarer at man forsøker å ha en litt humoristisk vri på denne konferansen.

– Her har det nok slått litt feil ut, sier han og legger til at de gjerne vil invitere henne igjen og «introdusere henne ordentlig».

Øystein Lund Bø

– BEKLAGER: Dekan på teknisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Stavanger, Øystein Bø, beklager at Sunniva fikk en introduksjon som ikke var god.

Foto: Asbjørn Jensen, UiS

– Viktig å gi beskjed

Rose undrer seg over hvorfor de i salen skal lytte til en blogger når temaet er hvordan klimagassutslippene våre skal kuttes.

Kjernefysikeren vektlegger at hun ikke tror noen har hatt onde intensjoner, men peker på at det ikke er første gang hun har opplevd en slik introduksjon.

Et eksempel er fra en konferanse som presenterte henne som rosablogger på nettsidene sine. Da hun sendte e-post og ga beskjed ble teksten endret med én gang.

Nå ønsker kjernefysikeren å bevisstgjøre andre.

Hun mener det er viktig at man ikke blir flau, men ta tak i det når sånne ting skjer.

– Det er viktig at man gjør det. Det vil jeg oppfordre alle til. Si her er jeg og dette er min kompetanse.

Rose peker på at hun har drevet en blogg i mange år. Hun har også kalt seg selv «rosablogger».

– Jeg har eid den tittelen, men jeg har alltid vært rosablogger og kjernefysiker og har brukt det som en kontrast.

Rose understreker at det er helt greit at det blir nevnt at hun også er blogger.

– Men jeg blir jo invitert dit fordi jeg kan noe som er interessant å høre om. Publikum er ikke interessert i at jeg driver en blogg.

Sunniva Rose har sett seg lei å bli introdusert kun som blogger når hun skal snakke om kjernekraft.

DELTE FRUSTRASJON: Sunniva Rose omtaler selv hendelsen på Instagram.

Foto: Faksimile fra Instagram

Andre kjenner seg igjen

Kjernefysikeren trekker fram at hun tidligere har deltatt på konferanser som handler om forskningsformidling.

Da er det relevant at jeg har drevet en blogg i mange år.

I en video på Instagram forteller Rose om opplevelsen.

I kommentarfeltet får hun blant annet støtte av Isabelle Ringnes. Hun skriver at hun kjenner seg igjen og at hun selv har opplevd sleivete introduksjoner.

«Føler deg! Jeg har fått høre: Bryggeridatter, arving babe og what not som introduksjoner fremfor tittel og yrke. Ofte ment med et glimt i øyet, men det skaper mer usikkerhet og fallhøyde (fordi alle venter litt på at du ikke er bra) når man ikke får en riktig introduksjon. Jeg elsker at du eier rosablogger-tittelen, men du er så mye mer enn det!»

Rose sier hun er sikker på at arrangøren av konferansen ikke prøvde å degradere henne.

– Men det er derfor det er viktig at vi snakker om det, nettopp for å få bevissthet rundt at vi kanskje gjør dette mer med kvinner enn med menn.