Hopp til innhold

Det er normalt å kjenne uro når årsdagen nærmar seg

Psykologspesialist ved Senter for krisepsykologi, Atle Dyregrov, peikar på at mange som har opplevd traumatiske ting, har det spesielt tungt på årsdagen for hendinga.

Atle Dyregrov

VER BUDD: Psykologspesialist Atle Dyregrov seier det er heilt normalt å kjenne på både frykt og uro på årsdagen for traumatiske hendingar.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Det er svært vanleg at ein kan få ein reaksjon når årsdagen nærmar seg. Mange kjenner kjensla som tyngjande etter kvart som dagen kjem nærare, seier Dyregrov.

Han har i ei årrekkje jobba med menneske, og spesielt born, som har opplevd tap og traume. Han har også arbeidd ved ei rekkje større ulykker og katastrofar i både inn- og utland.

At nokon kan føle romjula som ekstra tung, med fjorårets romjulog orkanen «Dagmar» sine herjingar som bakteppe, ser han på som naturleg. Å oppleve naturkatastrofar kan setje djupe spor som kan framkalle både frykt og angst i lang tid etter.

– Folk er svært forskjellige. Nokon er svært motstandsdyktige og ristar det av seg. Medan andre vert sett heilt ut. Og så har ein heile spekteret i mellom, seier Dyregrov.

Verre dess meir redd du var

Han peikar på at dess meir frykt du følte då situasjonen stod på, dess større er sjansen for at du får reaksjonar i etterkant.

– Dersom du er i ein traumatisk situasjon og trur at «no døyr eg», så er sjansen større for at du kjem til å slite i etterkant, seier Dyregrov.

Han peikar på at med naturkatastrofar så er det ofte lydar som minner ein på det som hende, og som framkallar frykta.

– Dersom det til dømes var sterk vind då du opplevde noko traumatisk, så er sjansen stor for at du kvar gong du høyrer ein liknande lyd, kjenner på frykta. Men det er også sunt, og ein måte å knekkje fryktkjensla på, seier Dyregrov.

Er lettare når storsamfunnet bryr seg

Han peikar på at ein også har sett bevis på at når mange bryr seg om det som har hendt, så er hendinga lettare å takle for den som har opplevd det.

– Vi ser at spesielt når storsamfunnet bryr seg, og gjerne framståande politikarar, statsminister og kongelege syner omtanke, så bremsar det noko av den psykologiske verknaden. Det spelar ei rolle korleis vi kjenner oss ivaretekne, seier Dyregrov.

Sjølv har han også erfart at når dei som har vore utsette for noko ser at årsdagen vert markert i media, er det med å lette på situasjonen.

Ikkje nøl med å oppsøkje hjelp

– Det er medverkande til at ein ikkje kjenner seg gløymd, og ofte kan det gjere det lettare å komme gjennom dagen og veka det gjeld, seier Dyregrov.

Han rår familie og vener til å bry seg dersom dei kjenner nokon som tykkjer det er tungt å gå gjennom romjula.

– Og dersom det er for tungt å stri med det sjølv, så oppsøk hjelp. Mange har ein svært høg terskel for det fordi dei meiner at dette bør dei kunne takle sjølv. Men det er ikkje eit nederlag å få litt hjelp på vegen, seier Dyregrov.