Hopp til innhold

Internt opprør i Vegvesenet etter tunnelbrann

Vegvesenet trosset sine egne geologer og valgte å åpne brannskadde Måbøtunnelen etter bare tre dager. Nå krever geologene oppvask.

Brann i Måbøtunnelen

ÅPNET ETTER TRE DAGER: Det tok bare tre dager fra den voldsomme brannen i Måbøtunnelen på riksvei 7 til tunnelen ble åpnet igjen for kolonnekjøring.

Foto: Gunvall Medhus

– Samarbeidet mellom geologene og byggeledelsen må bli bedre, krever de i et internt notat NRK har fått kjennskap til.

BRann i Måbøtunnelen

VOLDSOM BRANN: Røyken veltet ut av tunnelen da vogntoget tok fyr.

Foto: Lahlum, Petter Ettesvoll / NTB scanpix

Ville ha ny betong i tunnelen

Etter den intense tunnelbrannen 19. mai , advarte de nemlig i to rapporter mot gjenåpning før sikringsarbeidet mot fallende stein var ferdig.

Dette inkluderte ny betong i tak og vegger.

Likevel åpnet byggeledelsen og seksjonssjef Lars Øyre tunnelen på riksvei 7 etter bare tre dager.

– I dette tilfellet fant vi ut at det var riktig å åpne med en redusert kolonnekjøring, sier Øyre til NRK.

Først etter tre uker kom den nye betongen på plass.

– Åpnet før fjellet var inspisert

I ettertid har geologene sendt et internt notat hvor de reagerer kraftig på at de ikke ble lyttet til. Ingen av dem ønsker å uttale seg om å saken til NRK, men i notatet skriver de:

Erfaringen fra tunnelbrannen er at det må være et bedre samarbeid mellom geologer og byggeledelse fra starten av. Tunnelen ble åpnet for trafikk av byggherre mot geologers anbefaling. Dette ble det gitt tydelig tilbakemelding på per telefon. På dette tidspunktet var store deler av det brannskadde berget i tunnelen ikke inspisert av geologer.

Geologene i internt notat
Avdelingsdirektør Olav Finne i Statens vegvesen.

Avdelingsdirektør Olav Finne i Statens vegvesen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Fylkesordfører skeptisk

Avdelingsdirektør Olav Finne understreker overfor NRK at byggeledelsen har fulgt alle sikringsrådene fra sine egne geologer, bortsett fra rådet om ikke å åpne for trafikk før det var lagt betong på tak og vegger.

Fylkesordførar Anne Gine Hestetun (Ap)

UFORSTÅENDE: Fylkesordfører Anne Ginne Hestetun (Ap) forstår ikke vurderingen som ble gjort.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Direktøren hevder beslutningen om kolonnekjøring ble tatt etter en samlet vurdering fra geologer, entreprenørene og andre fagfolk, og sier det daglig ble inspisert og rensket inne i tunnelen for å hindre stein i å falle ned.

– Vi er også nødt til å ta hensyn til samfunnets behov for fremkommelighet, sier Finne.

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) er en av flere som uttrykker undring over beslutningen om å åpne tunnelen så tidlig.

– Jeg undrer meg over at et så tydelig faglig råd bare blir neglisjert, sier hun.

Bente Bondhus, leder i Nasjonal rassikringsgruppe og gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget, sier hun håper Vegvesenet ikke har latt seg påvirke av politikere og næringsliv som ønsker mest mulig trafikk på riksvei 7 over Hardangervidda for å vinne kampen om at denne skal bli valgt som stamvei mellom øst og vest.

Vedgår at samarbeidet kan bli bedre

Finne bekrefter at Vegvesenet opplevde et visst press, men sier kun sikkerhet og samfunnets behov spilte inn i vurderingen. Han bekrefter også at geologene ikke var med på den siste og avgjørende vurderingen.

NRK har spurt Vegdirektoratet om hvilke retningslinjer for hvor mye makt geologene skal ha om de ønsker en vei stengt, samt om hvor ofte de er blitt overprøvd.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen vil ikke svare, og kaster i stedet ballen over til Statens Vegvesen region vest. Der lyder svaret:

– Kommunikasjon og samarbeid kan alltid bli bedre, sier seksjonssjef Lars Øyre.

Måbøtunnelen