Hopp til innhold

– Uvanlig at geologers råd blir oversett

– Jeg kan ikke huske å ha hørt om tilfeller der en erfaren ingeniørgeolog ikke har blitt hørt på, sier SINTEF-forsker. Vegvesenet har åpnet Måbøtunnelen på rv. 7 for trafikk, stikk i strid med rådet fra geologene.

Måbøtunnelen

BRANN I LASTEBIL: 19. mai tok en lastebil fyr inne i Måbøtunnelen. Tunnelen fikk store skader etter brannen, men ble åpnet for kolonnekjøring tre dager etter selv om geologene frarådet det.

Foto: TALE HAUSO / NRK

– En ingeniørgeolog er jo utdannet for å kunne gi gode råd i forbindelse med sikring i tunneler. Jeg mener det er naturlig å lytte til ingeniørgeologer med lang erfaring, sier Kristin Hilde Holmøy, forsker i SINTEF.

NRK fortalt i går at geologer advarer, i to ulike rapporter, mot å tillate trafikk gjennom Måbøtunnelen før sikringsarbeidet er ferdig.

Holmøy synes det er underlig at rådene blir oversett.

– Jeg tenker spesielt på tilfeller der det er snakk om stenging av en vei, for eksempel i forbindelse med rassikring. Også i forbindelse med en tunnel, sier Holmøy.

Brann i Måbøtunnelen

VOLDSOMT: Ingen ble skadd i bilbrannen i Måbøtunnelen. Store mengder røyk veltet ut av tunnelen.

Foto: Petter Lahlum

– Har ikke overprøvd rådene

Det har nå vært kolonnekjøring i 11 dager, mens geologene egentlig mener veien burde vært stengt for trafikk.

«Byggeledelsen åpnet tunnelen for trafikk søndag. Det anbefales å stenge tunnelen», står det i rapporten.

– Jeg tror ikke vi har overprøvd rådene. Vi har gjort fortløpende vurderinger av sikkerheten, sier seksjonsleder i Vegvesenet, Lars Øyre.

– Hvorfor utdanner vi geologer?

Leder i den nasjonale rassikringsgruppa, Bente Bondhus, er skeptisk til Vegvesenet sin beslutning om å åpne tunnelen.

– Jeg reagerer litt på at man ikke følger det geologen sier. De mener jo det bør gjøres flere tiltak før man slipper trafikken gjennom tunnelen, sier Bondhus

Hun har heller aldri hørt om at Vegvesenet ikke følger geologene sine råd om å stenge en vei.

– Hvorfor utdanner vi geologer da? Hvorfor har vi fagfolk?, spør hun.

Hun peker også på at geologer på ulike tidspunkt har vurdert det slik at veien gjennom Måbødalen ikke er trygg nok.

– Det hadde ikke vært kjekt om det skulle skjedd noe i mellomtiden, for å si det slik.

Anved Johan Tveit

FULL TILLIT: Ordfører i Eidfjord, Anved Johan Tveit, stoler på at Vegvesenet har gjort en riktig vurdering når de velger å la trafikken gå gjennom Måbøtunnelen.

Foto: Tale Hauso / NRK

Stoler på beslutningen

– Jeg har en følelse av at tryggheten er godt ivaretatt. Det skal være rimelig trygt å kjøre der, sier ordføreren i Eidfjord, Anved Johan Tveit.

Ordføreren peker på at det uansett er en risiko å ferdes på vestlandsveiene, og at det kan komme en stein hvor som helst. Han tror ikke Vegvesenet utsetter folk for mer fare her enn andre steder.

Hvor viktig er det for Eidfjord og andre Hardanger-kommuner at trafikken går på denne veien?

– Nå er det jo absolutt den sesongen hvor vi er avhengig av at vi har gjester og trafikk. Det er jo nå næringslivet tjener penger, så det er veldig viktig at veiene er tilgjengelige, sier Tveit.

Torsdag har kommunen hatt dialog med Vegvesenet om å øke kapasiteten på kolonnekjøringen.