Kampen mot matsvinn verkar: Hotell og restaurantar kastar stadig mindre mat

FØRDE (NRK): Hotell og restaurantar kastar stadig mindre matrestar etter svoltne kundar. Berre i ei av dei norske hotellkjedene er svinnet kutta med 85 tonn på eitt år.

Mindre men ferskare mat

FERSKARE MAT: Mindre står ute om gongen. Då kan servitørane sette ut fersk mat oftare.

Foto: Ingvild Bakken

Scandic-kjeda er ein av fleire aktørar som no jobbar hardt for å reduserte matsvinn, gjennom prosjektet «KuttMatsvinn2020». I fjor kutta dei svinnet med 85 tonn.

Prosjektet har som mål å kutte kasting av mat med 20 prosent innan 2020. Hotell, kantiner og serveringsstader over heile landet deltek. På lengre sikt er målet og bidra til FN sitt berekraftsmål om å halvere matsvinn innan 2030.

På Scandic sitt hotell i Førde i Sogn og Fjordane merkar dei no godt at dei kastar mindre mat.

– I 2016 kasta vi i snitt 85 gram matavfall per gjest. I 2017 vart dette redusert til 75 gram per gjest. Det er ei fin utvikling, fortel hotelldirektør Odd Erik Gullaksen

Ferskare mat

IKKJE LETT Å BESTEMME SEG: Heldigvis kan gjestane forsyne seg fleire gonger.

Foto: Ingvild Bakken

Ferskare mat

Kjøkkensjef Ida Marie Kvalstad Stuhaug fortel at dei har sete opp ein plakat i buffeen der set står kor mykje mat som vart kasta dagen før. Då vert gjestene meir bevisst når dei forsyner seg.

– Vi passar på at når vi setter ut på buffeen, så tilpassar vi kor mykje som er av kvar ting i forhold til kor mange gjester vi har. Og så går vi heller og supplerer oftare enn at vi skal legge på store fat om gongen, seier Odd Erik Gullaksen.

I tillegg har dei no litt mindre tallerkar enn før og byrja å bestille produkt i større pakkar for å redusere emballasjen som vert kasta.

– Vi prøver og å vere flinke til å bruke ting litt på nytt. Sjølv om maten har vore inne ein gong så er det ikkje øydelagt, seier Ida Marie Kvalstad Stuhaug.

Berre skal igjen

BERRE SKAL IGJEN: Det er ikkje noko matsvinn frå gjestene som sat her.

Foto: Ingvild Bakken

Nøgde servitørar

– Vi merkar tiltaka veldig godt. Men det er stor forskjell på sesongane. I sommarsesongen med mange turistar er det meir vanskeleg. Men med kampanjane som starta i fjor så har det gått veldig bra, seier servitør Carmen Schneider.

Har du nokre tips til kva gjestane skal tenke på når dei forsyner seg?

– Når du kjem til ein buffé der det er ein del ulike rettar som du ikkje kjenner til, så ta heller litt og smak på det først. Likar du det så kan du gjerne kome tilbake og ta litt meir, fortel Carmen Schneider.