Graver opp 50 dekar matjord for å bygge bilbutikker ved Flesland

BLOMSTERDALEN (NRK): Næringsaktører graver vekk 50.000 kvadratmeter med jordbruksland for å lage bilpark langs Flyplassveien. – Svært uheldig, sier bystyrerepresentant for MDG i Bergen.

Utbygging Liland

BYGGER NÆRINGSPARK: Gravearbeidet er allerede godt i gang på tomten langs Flyplassveien der den nye bilparken skal komme.

Foto: Andreas Jørgensen / NRK

Det gamle jordbrukslandet på Liland ved Flyplassveien skal gjøres om til næringspark med bilbutikker og verksted.

Plasseringen skyldes at dagens bilpark på Mindemyren snart blir en anleggsplass som følge av bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen.

Dermed har det hastet for bilbransjen å finne en ny tomt. Det bekrefter styreleder og utbygger Per Arne Hanakam i Liland Properties AS.

– Tidspresset gjør at vi er nødt til å flytte aktører som blir rammet av transformasjonen og Bybanens ferd over Mindemyren, sier Hanakam.

Reguleringsplanen er foreløpig ikke vedtatt av bystyret, men kommunedelpanen har gitt utbyggerne tillatelse til å sette i gang med gravearbeidet.

Les også: Jordbruksområde tilsvarande 140 fotballbanar blir asfaltert: – Ein skandale

Utbygging Liland

REGULERT TIL NÆRING: Kommunedelplanen legger opp til næringsutvikling på ca. 250 mål på arealene langs Flyplassveien.

Foto: Andreas Jørgensen / NRK

Bygger på matjord

Ifølge Hanakam har kommunen gitt utbyggerne dispensasjon til å flytte matjord for å realisere næringsparken.

Utbyggingen er en oppfølging av kommunedelplanen «BLÅE», som legger opp til næringsutvikling på Liland. Området som er regulert til næring er redusert til ca. 210 mål og omfatter kun arealet langs Flyplassveien.

Reguleringsplanen har likevel vært svært omstridt nettopp fordi store arealer med matjord blir berørt av utbyggingen.

Hanakam opplyser at utbyggerne har gjort en avtale med kommunen om å bevare arealene sør for området som er egnet for landbruk.

– Området vil brukes til den næringsutviklingen som byen trenger. Vi har også lagt ned mye ressurser i å lage en så fremtidsrettet park som mulig, sier Hanakam.

Det er i tillegg tatt prøver som ifølge Hanakam viser at det aktuelle området langs Flyplassveien er lite egnet til dyrking.

Utbygging Liland

MATJORD: Rundt 50 dekar med matjord forsvinner på det gamle jordbrukslandet ikke langt fra Bergen lufthavn.

Foto: Andreas Jørgensen / NRK

– Har forsøkt å forhindre

Bystyrerepresentant Øystein Bønes i Miljøpartiet De Grønne er ikke begeistret over planene til Hanakam & co.

– Vi har gjort alt vi kan for å forhindre dette, men deler av området er allerede åpnet for utbygging i kommunedelplanen. Derfor er det veldig usikkert om dette kan la seg reversere, sier Bønes.

Han mener det er svært uheldig at dyrebar landbruksjord forsvinner når bilparken skal bygges.

– Det er lite landbruksjord igjen, og hele Bergensdalen har stadig blitt nedbygd. Det er positivt med nye arbeidsplasser, men det er ikke det denne bydelen trenger, sier Bønes.

Tviler på omregulering

MDG-representanten tror partiet har få muligheter til å få gjennom en omregulering langs Flyplassveien, også selv om de skulle komme i posisjon de neste fire årene.

– Det blir litt meningsløst å prøve å omregulere matjord som allerede er bygget ned, sier Bønes.

Reguleringsplanen vil trolig komme til behandling i bystyret i løpet av høsten.