Hopp til innhold

Går videre i rettsprosess mot tidligere ansatt i Samnanger kommune

Formannskapet i Samnanger kommune har vedtatt at de vil gå videre med en utredning for å starte søksmål mot en tidligere ansatt i kommunen.

knut harald frøland

OVERTRAMP: Ordfører Knut Harald Frøland i Samnanger kommune mener det er viktig at kommunen vurderer rettslige etterspill mot en tidligere ansatt i kommunen. – Vi har et personlig ansvar i jobben vi gjør. Et system kan aldri pulverisere personansvaret, sier han.

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen / Bergens Tidende

Det var et knapt flertall i formannskapet, fem mot fire stemmer, for å gå videre med en utredning i saken.

– Det har med stor sannsynlighet skjedd grove overtramp i denne saken. Da er det riktig at vi vurderer rettslige etterspill, sier ordfører Knut Harald Frøland i Samnanger kommune.

Det betyr at de ansvarlige for de kritiserte barnevernsvedtakene på 2000-tallet kan bli stilt ansvarlig. I Samnanger kommune var det barnevernssjefen som hadde det overordnede ansvaret for etaten.

Nå er det han Samnanger kommune vil forsøke å gjøre erstatningspliktig, bekrefter ordfører Frøland.

– Ser ikke greit ut

NRK har tidigere fortalt historien til Edvin Bolstad, som mistet omsorgen for tre av barna. To av barnevernsbarna har også for første gang gått ut med sin versjon.

– Maktbruken i denne saken ser ikke grei ut. Dersom den ulovlige maktbruken kan føres tilbake til én enkeltperson, vil vedkommende være både i straffe- og erstatningsansvar for grovt pliktbrudd, sier advokat John Christian Elden.

Elden har tidligere åpnet for søksmål i én av de tre barnevernssakene i Samnanger.

Terskelen er svært høy for å gjøre ansatte personlig ansvarlig for arbeid som er gjort for det offentlige. I tillegg er det strenge krav til dokumentasjon.

Tidligere har det bare vært reist søksmål mot politiansatte, aldri ansatte i barnevernet, ifølge Elden.

Edvin Bolstad og ordfører Knut Harald Frøland

MISTET: Edvin Bolstad ble fratatt tre av sine fire barn. Nå stemmer formannskapet i Samnanger kommune for å utrede muligheten for å saksøke en tidligere ansatt i barnevernet i kommunen.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Personlig ansvar

– Vi har et personlig ansvar i jobben vi gjør. Et system kan aldri pulverisere personansvaret. At det ikke er mer vanlig at ansatte stilles til ansvar, setter jeg spørsmålstegn ved, sier Frøland.

– Dersom vi konkluderer med at erstatningsvilkårene er til stede, vil krav bli framsatt. Om den ikke betales, må den tidligere ansatte møte i retten, sier Elden.

Vedtaket skal behandles i kommunestyret 11. juni.

– Jeg håper at vedtaket står i kommunestyret. Vi må finne ut av om vi har en sak vi bør gå videre med, eller om det er på tide å runde av, sier Frøland.

Dersom utredningen vedtas, skal Elden gå dypere inn i saken og vurdere regress mot den tidligere ansatte, men også fylkesnemnd og tingrett.

– Vi har stilt inn sikte mot både person og systemet, sier ordføreren.

Etter gjentatte forsøk gjennom våren og dekningen av barnevernssakene i Samnanger har ikke NRK lykkes med å komme i kontakt med den tidligere barnevernslederen.

Ordfører Knut Harald Frøland Samnanger

PERSONLIG ANSVAR: Ordfører Knut Harald Frøland i Samnanger kommune er overrasket over at ikke ansatte stilles til ansvar oftere for jobben de utfører. – Et system kan aldri pulverisere personansvaret, sier han.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK