Gammel kraftstrid vekkes til live på Voss

Voss må sikres mot flom, men naturvernere vil kjempe mot kraftverk og flomtunnel i den vernede Raundalselva. – Dette blir krevende, men vi kan ikke sitte og vente på neste flom, sier ordføreren.

Hans-Erik Ringkjøb

ORDFØRERENS DILEMMA: Skal kraftutbygging i et vernet vassdrag finansiere flomsikring? Ordfører Hans-Erik Ringkjøb og de andre politikerne skal neste år bestemme hvordan Voss kommune skal flomsikres.

Foto: Tale Hauso / NRK

Voss, oktober 2014. Vangsvatnet står høyt, elvene går langt over sine bredder. Naturen viser seg fra sin mest ekstreme side.

I fremtiden vil slike 500-årsflommer skje langt oftere, ifølge ekspertene.

– Vi trenger ikke flere flommer, før vi har fått orden på dette.

Hans-Erik Ringkjøb, ordfører

Desember 2016. Vosseordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap) har et problem som må løses: Hvordan skal Voss flomsikres for fremtiden?

– Det vi må jakte på, først og fremst, er det beste flomtiltaket. Når vi har funnet det, blir neste spørsmål: Finansiering?

Nylig slo en rapport fra Multiconsult fast at bygging av flomtunneler gir lite samfunnsøkonomisk nytte, med mindre det blir bygd kraftverk i samme slengen. Dermed ligger det an til nok en kamp om den vernet Raundalselva.

Kraftverk kan finansiere flomsikring

BKK og Voss Energi vil bygge en 18 kilometer lang flomtunnel fra Raundalselva til Granvinsfjorden. Prisen blir over én milliard kroner.

– I tilknytning kan vi også bygge et kraftverk i Raundalselva, som gjør at vi får inntekter til å bygge en slik flomtunnel, sier prosjektleder Arne Andreas Riisnes i BKK.

De mener det er det absolutt beste alternativet for å sikre kommunen mot store flommer i fremtiden.

– Du tar problemet ved roten. Du må få vekk vannet før det kommer inn til Voss sentrum, sier Riisnes.

flomtunnel

Storflommen endret debatten

For noen år siden kom debatten om Raundalselva opp igjen. Det ble lagt frem nye alternativer for utbygging av kraftverk, men planene ble stoppet av lokal motstand og politisk uenighet.

Vangsvatnet med høg vassføring

OKTOBER 2014: Her kommer Vangsvatnet inn over land.

Foto: Steinar Nedkvitne / NRK

Nå blusser det til strid igjen, men denne gangen har vossingene en storflom friskt i minne. Den endrer debatten, mener ordfører Hans-Erik Ringkjøb.

– Den viste at vi var i en mye mer sårbar situasjon enn tidligere. Og i ettertid har en jo og fra regjering og Stortingets side sagt at der en har vernede vassdrag og kan få til gode flomdempende tiltak, kan en vurdere vernestatusen, sier han.

Må kjempe for elven på nytt

Lokallagsleder Kåre Flatlandsmo i Naturvernforbundet har lite til overs for forslaget fra kraftselskapene, og vil heller bygge flomtunneler vest for Vangsvatnet.

– Med de varslingsrutinene vi har i dag, kan en få varsel om hva som er på gang en stund på forhånd, og dermed starte tapping av Vangsvatnet to-tre dager i forkant, sier han.

kåre flatlandsmo, leiar voss naturvernlag

NATURVERNEREN: Lokallagsleder Kåre Flatlandsmo i Naturvernforbundet frykter at et kraftverk i Raundalselva vil jaga vekk de som lever av naturopplevelser i området.

Foto: NRK

– Det er naturopplevelser som er fremtiden for Voss. Hvis det blir kraftutbygging i Raundalen, så faller disse verdiene kort og godt vekk.

Kåre Flatlandsmo, Naturvernforbundet

Voss kommune arrangerer høringsmøte i januar. I februar skal flomsikringen opp i kommunestyret. Hva som skjer, er fremdeles i det blå.

– Dette er ikke enkelt. Det blir krevende for oss politikere å fatte en beslutning, men vi er nødt til å gjøre det. Vi kan ikke sitte og vente på neste flom, sier ordføreren.

Rafting i Raundalselva

STRIDENS ELV: Raundalselva ble vernet av Stortinget i 1986. Et kraftverk kan finansiere flomsikring, men Naturvernforbundet reagerer på at elven igjen er truet av utbygging.

Foto: Den Norske Turistforening