Frykter narkosalget skal flytte til sentrum

Pågående nordafrikanske narkoselgere preger «markedsplassen» Nygårdsparken, viser ny kartlegging. – Når parken stenges, kan de dukke opp igjen hvor som helst, mener Utekontakten.

Renate Trellevik, Jannice Myrmel-Isaksen

MARKEDSPLASS: Nygårdsparken har hardnet til de siste to årene, ifølge Renate Trellevik (t.v.) og Jannice Myrmel-Isaksen i Utekontakten. De er bekymret for hva som skjer med de utenlandske narkoselgerne når parken stenges.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Olav Valland, Hilde Onarheim

VIL SENDE UT SELGERNE: – Vi kommer til å ta alle hjelpemidler i bruk for å sende de utenlandske selgerne tilbake til hjemlandene sine, sier politistasjonssjef i Bergen sentrum, Olav Valland. Byråd Hilde Onarheim mener mottaksapparatet er i rute før parkstengingen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Under politiets storaksjon mot rusmiljøet i Bergen i vår ble 15 utlendinger pågrepet. Utekontaktens ferske kartlegging av de åpne russcenene viser at særlig nordafrikanere dominerer blant narkoselgerne i Nygårdsparken.

– Parken har de to siste årene gradvis fått mer preg av å være en markedsplass, hvor profesjonelle utenlandske selgere tilbyr alt man vil ha. Det henges poser i trærne med eksempelvis alkohol og sigaretter som er til salgs, og narkoselgerne er mer pågående og ukritiske, sier avdelingsleder Renate Trellevik i Utekontakten.

I forbindelse med at øvre del av parken skal stenges i august, har de laget en statusrapport for de åpne russcenene i Bergen. Etter en rekke intervjuer med personer i miljøet og hjelpeapparatet, og 96 timers feltobservasjon, konkluderer Utekontakten med at det er to steder i Bergen som kan karakteriseres som åpne russcener: Vågsbunnen, med området rundt Korskirken, og Nygårdsparken.

– Det er umulig å si hvor de flytter

Vågsbunnen

ÅPEN RUSSCENE: Vågsbunnen er ett av to steder i Bergen som passer til Utekontaktens definisjon av en åpen russcene: «Kjente, etablerte, offentlig tilgjengelige områder som preges av åpenlys narkotikarelatert kriminalitet som kjøp, salg og inntak av illegale rusmidler, samt med en betydelig grad av ordensforstyrrelser».

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Kommunen og Helse Bergen er nå i innspurten av jobben med å bygge opp mottaksapparatet for rusmisbrukerne i forbindelse med parkstengingen.

Utekontakten er imidlertid bekymret for hva som kommer til å skje med de som kanskje er de mest sentrale aktørene på «markedsplassen».

– Nordafrikanerne som selger stoff i parken har gjerne kommet til Europa fra land som Algerie og Marokko så tidlig som i åtte-ti-årsalderen, og mange av dem er svært traumatiserte, sier Trellevik.

Hun mener samarbeidet mellom de ulike instansene fungerer godt, og påpeker at det er viktig at utviklingen følges nøye etter parkstengingen. Men det holder ikke å bare snakke om de tunge rusavhengige når man ser på problemene i Nygårdsparken, mener hun.

– Andre etater har veldig stort fokus på norske heroinavhengige. Vi er også bekymret for hva som skal skje med de utenlandske. Mange av dem har ikke lovlig opphold, og kommer ikke inn under hjelpeapparatet, sier Trellevik.

Hun frykter en ny åpen russcene med narkosalg kan dukke opp når parken stenges, og avviser ikke muligheten for at de blir værende i andre deler av Nygårdsparken enn den som stenges.

– Erfaringen tilsier at de ikke flytter så langt. Mange av de eldre narkomane har allerede flyttet seg til Vågsbunnen, fordi de sier de er leie av bråket i Nygårdsparken. Det kan være selgerne flytter etter. Det er egentlig umulig å si hvor de flytter, mener Trellevik.

Syv sendt ut av landet

Hamburgersmauet

NABOFRUSTRASJON: Beboere i Nedre Hamburgersmauet ved Vågsbunnen i Bergen sentrum frykter et større rusmiljø i nærområdet. De har allerede plager med sprøyter og søppel i nærområdet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Politiet har opprettet en egen gruppe på tolv personer som skal jobbe for å bekjempe de åpne russcenene.

– Politiets innsats blir veldig viktig. Hvis ikke de pågripes og flyttes i mottak eller ut av landet, finner de en ny plass å selge, tror Trellevik.

Politistasjonssjef Olav Valland i Bergen sentrum forteller at syv av de 15 utlendingene som ble pågrepet i vårens aksjoner nå er deportert. Han skulle gjerne sett at prosentandelen var høyere.

– Dessverre er det ikke alle land vi har like gode returavtaler med. Men vi kommer til å ta alle hjelpemidler i bruk for å sende de utenlandske selgerne tilbake til hjemlandene sine, sier Valland.

Setter inn flere sikkerhetsvakter

Bystasjonen Bergen storsenter

ØKER VAKTHOLDET: Bergen storsenter har planer om å øke vaktholdet når Nygårdsparken stenges.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

I Vågsbunnen frykter beboere og næringsdrivende en økning i synlig omsetning og bruk av narkotika når parken stenges. Og rusmisbrukere NRK møter i Nygårdsparken legger ikke skjul på at det kan bli aktuelt å flytte seg mot sentrum.

– Det er allerede en del selgere i dette området, og feltobservasjonene våre viser også at beboere i nærområdet finner sprøyter og søppel i gatene, sier Trellevik.

Utekontakten har gjennom sin kartlegging ikke merket noen storstilt forflytning av miljøet etter at nyheten om at Nygårdsparken skal stenges ble kjent. Området rundt Bystasjonen er fortsatt tilholdssted for mange i rusmiljøet, men det foregår lite åpenlys bruk og omsetning av narkotika der.

– Bergen storsenter planlegger å sette inn ekstra vakthold når parken skal stenges, forteller Jannicke Myrmel-Isaksen, som har forfattet Utekontaktens statusrapport.

Utekontakten i Nygårdsparken

PÅGÅENDE SALG: Feltarbeidere fra Utekontakten oppsøker jevnlig rusmiljøet i Nygårdsparken. – Det henges poser i trærne med eksempelvis alkohol eller sigaretter til salgs, forteller avdelingsleder Renate Trellevik.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Byråden: – Viktig at alle er på hugget

Resultatene av kartleggingen sjokkerte verken politistasjonssjef Olav Valland, settebyråd Hilde Onarheim (H) eller lederen for Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, Ola Jøsendal, som alle var til stede på pressekonferansen der rapporten ble lagt frem tirsdag.

Helsebyråd Hilde Onarheim har inntil videre ansvar for saksfeltet etter sosialbyråd Dag Inge Ulsteins (KrF) avgang i forrige uke.

– Denne rapporten viser et bilde av russcenene som jeg tror stemmer med det de fleste har hatt fra før. Men befolkningen er jo redde for hva som skjer med deres nærområde når parken skal stenges, og det er viktig at alle er på hugget for å innføre tiltak for å bekjempe åpne russcener. Jeg føler vi er godt i rute, sier Onarheim.