Frp vil straffe sykehusledere: – Daniels liv kunne vært reddet. Det er en svært alvorlig sak

Høyre og SV går hardt ut mot Frps forslag om mer straff av enkeltpersoner etter sykehusfeil. Frp svarer at det er ledere de først og fremst vil straffe.

Daniel Nicolai Guldberg, selfie på akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus, 15. oktober 2018 kl. 19.03

DET SISTE BILDET: Dette er det siste bildet som ble tatt av Daniel Nicolai Guldberg (43) før han døde. Guldberg tok bildet av seg selv på akuttmottaket på Haukeland klokken 19.03 mandag 15. oktober 2018. Klokken 19.10 dro Guldberg i alarmsnoren. Først rundt klokken 20.15 kom noen inn i rommet, og fant Guldberg livløs på gulvet.

Tillitsvalgte på Haukeland reagerer sterkt på Frps forslag om å straffe enkeltpersoner fremfor sykehuset når alvorlige feil rammer pasienter.

– Nå vil jeg se at de personene som er involvert i dette får et større personlig ansvar, sa helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NRK mandag.

Bakteppet var boten til Helse Bergen etter Daniel Guldbergs dødsfall på akuttmottaket.

Nå går politikere både på høyre- og venstresiden ut med støtte til legene og sykepleierne.

– Jeg er sterkt uenig i utspillet fra Frp, sier helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland.

– Et usmakelig forsøk fra Frp på å legge skylden på enkeltpersoner i en alvorlig sak, mener SVs helsepolitiske talsperson Sheida Sangtarash.

Karen-Anne Stordalen utenfor akuttmottaket, Haukeland universitetssjukehus

– KAN GI FLERE FEIL: Karen-Anne Stordalen frykter hardere straffer vil gjøre helsepersonell reddere for å melde fra om feil, og at risikoen for at feil gjentas dermed vil øke.

Foto: Marit Fonn / Sykepleien

– Trenger åpenhet, ikke frykt

Sykepleiertillitsvalgt Karen-Anne Stordalen på Haukeland mener Frp-forslaget vil svekke pasientsikkerheten fordi helsepersonell vil bli reddere for å melde fra om feil.

Flere ansatte i helsevesenet har tatt kontakt med NRK om saken og uttrykt skepsis til det de blant annet mener er et «håpløst» forslag som vil gi et «defensivt helsevesen» preget av «stress og frykt».

Sveinung Stensland i Høyre

HØYRE: Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

SV og Høyre gir helsepersonellet rett.

– Nettopp det at personlig straff kan føre til at færre ønsker å melde fra om feil, gjør dette til et dårlig forslag, sier Sangtarash.

– Vi må få til en åpenhetskultur, ikke en fryktkultur. Dette forslaget vil bare føre til at ansatte som gjør feil blir opptatte av å dekke over det, heller enn å være åpne om det og sørge for at det ikke skjer igjen, sier Stensland.

Sheida Sangtarash er helsepolitisk talsperson for SV. Hun mener det er forskjell på by og land

SV: Helsepolitisk talsperson Sheida Sangtarash.

Foto: SV

– Ansvarlige for bevisst underbemanning

Åshild Bruun-Gundersen mener Høyre og SV misforstår henne med vilje.

Frp-politikeren presiserer at det er i de groveste feilbehandlingssakene der det i dag gis foretaksstraff at hun vil vurdere «mer treffsikre reaksjonsformer» – primært rettet mot ledere ved sykehusene.

– Når ledelsen bevisst underbemanner avdelinger, mener jeg de er ansvarlige for konsekvensene det fører til, sier Bruun-Gundersen.

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

FRP: Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Hun presiserer at hun ikke vil peke på noe konkret ledelsesnivå som burde vært straffet i Daniel-saken.

– Daniels liv kunne vært reddet. Det er en svært alvorlig sak. Jeg ønsker bare at man i fremtiden sikrer at pasientbehandlingen blir bedre, og mener det er riktig å vurdere andre reaksjonsformer enn bot til sykehuset.

Helse Bergen vil ikke kommentere saken.

Sangtarash i SV mener Frp heller burde fokusere på å øke bevilgningene til sykehusene, slik at det blir lettere å unngå underbemanning.

– De sitter i regjering og har mulighet til å sikre sykehusene en anstendig økonomi. I stedet er de på heksejakt etter enkeltpersoner, sier hun.