Forskere er bekymret for leppefiskbestanden

Fiske av lakselusspiseren leppefisk har tatt helt av de siste årene. Nå mener havforskere at fangsten må reduseres kraftig.

Leppefisk foran anlegg

VIKTIG FOR OPPDRETT: Bruken av leppefisk til avlusing av oppdrettslaks er et miljøvennlig tiltak. Men nå har fangtsmengden økt så kraftig at forskere er bekymret for bestanden.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Teinefisket etter leppefisk har økt kraftig på få år. Samtidig er fangsten per teine halvert, og forsker ved Havforskningsinstituttet Kjell Nedreaas advarer mot at leppefiskbestanden på sikt kan kollapse.

– Vi må få til en bærekraftig høsting av denne ressursen, sier Nedreaas.

Han mener de nå ser signaler som gjør at man må sette bremsene på.

– Vi kjenner ikke tålegrensa, og når presset blir for hardt og langvarig så kollapser det, sier Nedreaas.

Kjell Nedreaas

FANGSTEN MÅ NED: Det haster å få ned fangsten av leppefisk mener forsker ved Havforskningsinstituttet Kjell Nedreaas.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Spiser lakselus

Leppefisk blir brukt i stort omfang i oppdrett av laks og aure fordi den spiser lakselus.

Jonny Tøkje i Austevoll er en erfaren leppefisk-fisker i Hordaland. Han mener leppefisk-fiske er den beste rekrutteringskanalen til fiskeryrket.

– Det har blitt en stor næring for lokale fiskere, sier Tøkje.

Tøkje sin båt fikk over 200.000 leppefisk gjennom den fire måneder lange fangstsesongen. Gjennomsnittsprisen per fisk er ni kroner.

Han kan fortelle at han har ekspandert hvert år og at han mener fangsten er bærekraftig.

Må redusere 15–20 prosent

Havforskerne er urolige for leppefiskbestanden. På Sørlandet mener de veksten må stoppe i år. På vestlandet vil de ha en reduksjon.

– Hos enkelte fiskere har innsatsen dobla seg på et par år, men likevel går fangstraten ned. Det er et så alvorlig tegn at man må prøve å få en reduksjon i fiskeinnsatsen på 15–20 prosent sammenliknet med i fjor, sier Nedreaas.

Tøkje sier at han har merket at han får mindre fisk per teine, men mener det er på grunn av at det er flere fiskere i samme område.

– Det er fortsatt masse fisk, den forsvinner ikke, sier Tøkje.

Han er allikevel enig i ønsket om å redusere fangsten.

– Vi må være forsiktige så vi ikke skyter oss selv i foten. Det vi holder på med må være bærekraftig slik at vi kan holde på med det i mange år til.

Haster å få ned fangsten

Nedreaas mener fangsten er alt for uregulert.

– Det haster å finne ut hvordan vi skal få redusert hastigheten på fangsten, sier Nedreaas.

Seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Anne Kjos Veim, sier de har regulert leppefiske siden 2011.

– Det er først gang at vi får en anbefaling om at vi skal ta ned uttaket av leppefisk, sier Veim.

De skal nå vurdere hvordan de skal få ned fangsten slik at de i 2016 også har et bærekraftig fiske.

– På den ene siden ønsker vi å verne om bestanden av leppefisk, på den andre siden vet vi at oppdrettsnæringen trenger leppefisk for å drive en miljøvennlig avlusing av laksen, sier Veim.

Anne Kjos Veim

DILEMMA: Seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Anne Kjos Veim, sier de må veie vern av bestand mot oppdrettsnæringens behov.

Foto: Leif Rune Løland / NRK