Blir rik på leppefisk

Enmannsbåter tjener mer enn en million kroner i løpet av få måneder ved å fiske etter denne arten.

Berggylt, leppefisk

Fiskeoppdrettere betaler opp mot 360 kroner kiloet for denne fisken, som viser seg å være effektiv i kampen mot lakselus.

Den har alltid vært i våre farvann, men aldri tidligere vekket interesse hos fiskerne. Men i år har dette endret seg, og stadig flere fiskere kaster seg nå over leppefisken.

Verdt millioner av kroner

Leppefisk er fellesbetegnelsen for blant annet berggylt, bergnebb og grønngylt. Dette er fisk som er vanlig langs kysten av Norge, og den finnes i store mengder helt opp til helgelandskysten.

Lakseoppdrettere har de siste par årene fått øynene opp for denne fisken, og ved å sette den ut i mærdene sammen med laks, viser det seg at leppefisken spiser den fryktede lakselusa.

Tall fra de største fiskesalgslagene viser at det i 2009 ble fisket i overkant av 110 tonn leppefisk, mens det i 2010 er fisket nesten 390 tonn.

Fiskeoppdrettere betaler opp mot 360 kroner kiloet for berggylt, og det har ført til at mange fiskere har tjent gode penger om sommeren når fisket pågår.

– Dette er et typisk sommerfiske. Det er fiskere som har hatt inntekt på mer enn en million kroner ved å fiske etter leppefisk. Det sier Einar Sande i Norges Råfisklag.

Kjærkommet ekstrainntekt

Leppefisken lever i hovedsak på grunne vann, fra fjæra og ut til 20-30 meters dyp, og det er den minste fiskeflåten som best kan nyttiggjøre seg av dette fisket.

I motsetning til annen fisk leveres ikke leppefisken til noe fiskemottak, men direkte og levende til fiskeoppdretterne. Der blir leppefisken videre satt ut sammen med laksen, og mens lakselusen er på sitt mest aktive stadium spiser leppefisken denne parasiten av laksen.

For fiskerne er dette kjærkommet inntekt, mener Norges Råfisklag. Det ser de på den stadig økende interessen for å delta i dette fisket.

– Interessen har eksplodert, og det er veldig mange som ringer og spør om tillatelse for å fiske etter leppefisk. Men det er fritt fiske etter disse artene, så fiskerne kan selv avtale med oppdrettsanlegg for leveranser, sier Sande.

VIDEO: Tjener penger på fiske etter leppefisk. (artikkelen fortsetter under videoen)

Video LEPPEFISK-260510-OS18-172345-SI_OS.mp4

Effektiv i kampen mot lakselus

Forsøkene med å bruke leppefisk i lakseoppdrett er ganske nye. Det har blitt gjort noen små forsøk de siste par årene, men i 2010 ble disse forsøkene intensivert. Og det har gitt gode resultater for oppdretterne.

Problemene med lakselus har økt kraftig de siste årene, og i det siste har det også kommet frem at lusa har blitt motstandsdyktig mot behandlingsmidler.

Lakselusa og leppefisken har til felles at de er aktiv i sommerhalvåret når tempereturene er tilstrekkelig høye.

– Når vi får leppefisken tidlig i sesongen klarer den å beite ned lakselusa. Vi har anlegg der vi var tidlig ute i sesongen med leppefisk, og der har det så å si ikke vært lus på laksen.

Det sier daglig leder Odd Strøm ved Nova Sea på Lovund.

Oppdrettsselskapet på Lovund vil øke bruken av leppefisk til neste år. Det er foreløpig de færreste opprettsanleggene langs kysten som bruker dette i større skala, men flere lakseoppdrettere ser nå et håp i leppefisken i bekjempelsen av lakselusa.

I takt med suksessen ved bruk av denne fiskearten, øker også interessen blant fiskerne til å ta opp leppefisk fra havet.