Stor etterspørsel av leppefisk

Det varme sjøvannet fører til ekstra stor etterspørsel etter leppefisk. Lakselusa trives godt i varmt vann, og nå trengs det store mengder leppefisk fra Sørlandet for å holde lusa unna oppdrettsanleggene.

Leppefisk mot lakselus

Leppefisken er et viktig våpen i kampen mot lakselusen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Vi leverer kanskje fem ganger i uka, så det er jo bra, sier leppefisker Lise Fløystad Andersen. Hun er utenfor Arendal og fisker.

Hun kan fort tjene 5000 kroner på en dags arbeid.

– Jeg er på sjøen fra fem om morgenen til sent på kvelden. Jo mer du jobber, jo mer tjener du. Man får 5,50 kroner per stykk.

Fjerner lakselus

Leppefisken, det vil si berggylt, bergnebb og grønngult, er populær fordi den fjerner parasitter fra laks. Nå som vannet det er varmt trives lakselusen ekstra godt.

Lakselus

Leppefisken er ettertraktet fordi den spiser lakselus.

Foto: NRK

– Dette øker behovet for leppefisk, sier styreleder i leppefisk.com, Åge Hansen..

– Vi har stor aktivitet om dagen. Sesongen er kort og ting skal skje veldig fort. Det er krevende logistikk å få fisken fort til oppdretteren, sier Hansen.

Ødelegger fine fiskeområder

Leppefisken fraktes i store tankbiler fra Sør-Norge til oppdrettsanlegg helt opp i Lofoten. For fiskerne på Sørlandet er dette en kjærkommen inntekt. Den siste tiden har kampen om leppefisken tatt seg opp.

– Folk kommer fra Sogn og Fjordane og alle veier. De leier ei hytte i to måneder, og så fisker de det de kan.

Fløystad mener de tilreisende fiskerne ødelegger for de lokale.

–Det er ikke lett for de lokale når det kommer noen som bare skal fiske i to måneder og reiser hjem, sier fisker Lise Fløystad Andersen.

– Bekymringsverdig

Selv om leppefisken er en god inntektskilde for mange, kan det imidertid få konsekvenser for økosystemet.

fisker

Leppefisken blir eksportert i store tankbiler.

Foto: Linn Krågeland / NRK

– Hva som kan bli konsekvensen av å tvangsflytte tusenvis av leppefisk fra Sørlandet til Nord-Norge er enda uvisst, sier doktorgradsstipendiat Kim Halvorsen.

Halvorsen forsker på leppefisk og mener det er bekymringsverdig fordi man frakter arter som egentlig ikke finnes i Nord-Norge.

– Ta for eksempel grønnylt som tradisjonelt bare finnes opp til Trondheimsfjorden. Hvis den rømmer i disse områdene så vil en da eventuelt få etablert en art i økosystemene som ikke finnes der naturlig. Det har man mange eksempler på kan føre til problemer i de økosystemene, forteller Halvorsen.

Også fiskeleverandøren leppefisk.com mener man skal være forsiktig med å øke eksporten av leppefisk fra sør til nord ytterligere.

– Jeg tror ikke vi klarer å dekke forespørselen. Nå er antall fisker og uttak er på et nivå som ikke bør økes ytterligere, avslutter Åge Hansen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet