Fanger krever strafferabatt for korona-isolasjon: – Oppleves som dobbel straff

Innsatte i Bergen fengsel mener tunge dager på grunn av strenge koronatiltak bør føre til kortere straff. – Uaktuelt, svarer justisministeren.

Innsatte i Bergen fengsel

FRUSTRERTE: Tor Jone Veastad (t.v.) og Kristian Kleppe (t.h.) soner begge fengselsstraff i Bergen fengsel. De opplever koronatiltakene som så begrensende at de mener straffen deres bør bli redusert.

Foto: NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det føles som dobbel straff. Vi sitter innelåst hele dagen og det skjer ingenting. Nå har vi sittet slik i over to måneder. Alle som sitter på dom burde få fratrekk på dommen på grunn av de soningsforholdene vi har nå, sier Tor Jone Veastad, som soner en lengre voldsdom i Bergen fengsel.

Sammenligner med isolasjon i varektekt

Veastad mener de innsatte burde få samme strafferabatt som varetektsfengslede får når de sitter med brev- og besøksforbud. Under slik isolasjon skal hvert døgn i varetekt telle som halvannet, og varetektstiden blir trukket fra når dommen er avsagt.

Skulle den siste tidens tiltak gi grunnlag for en tilsvarende rabatt, ville to måneders koronaisolasjon i fengselet bety en måned kortere straff for de insatte.

Helt på sin plass, mener Veastad. Han forteller at de innsatte er vant til å gå på skole eller jobb fra morgenen og helt til klokken 14.30 hver dag. Deretter får de normalt bevege seg fritt mellom boenhetene og benytte seg av treningsrom.

– Nå sitter vi kun innelåst på boenhetene, men vi vil gjerne snakke med andre mennesker, trene og spille bordtennis. Vi beveger oss nesten ikke. Jeg har aldri sett så mye DVD i mitt liv som nå. Folk blir late og sløve, sier Veastad, som møter NRK på videolink fra fengselet.

Det, telefon og brev er per nå deres eneste mulighet for kontakt med omverdenen.

Kriminell bedriftsfotball

SATT PÅ PAUSE: Fotballtrening, trening i styrkerom og andre aktiviteter er satt på pause på grunn av koronatiltakene.

Foto: Runa Victoria Engen

– Folk er mer aggressive

I tillegg mener han passiviteten og mangelen på sosial kontakt har gjort at det nå er mer irritasjon og aggresjon i fengslet enn normalt.

– Alarmen har gått nesten daglig etter at tiltakene ble innført, hevder Veastad.

Flere fanger ber nå om at fengslene skal lette på koronatiltakene i takt med resten av samfunnet, slik at de innsatte kan begynne å nærme seg en mer normal hverdag. Ikke minst ønsker de å kunne ta imot besøk igjen.

– Når de åpner opp på utsiden, burde de også åpne opp på innsiden. Ut fra det jeg leser er det stor forskjell og jeg føler vi blir straffet, sier Kristian Kleppe, en annen innsatt på avdelingen.

– Vi ønsker oss besøk av familie og venner. Om nødvendig kunne vi sittet på avstand og latt være å klemme, sier Kleppe.

NRK har også snakket med fangenes tillitsvalgte i Bergen fengsel, som forteller om det samme og støtter Veastad og Kleppes krav om strafferabatt og oppmyking av tiltak.

Fengselsleder Harald Åsaune i Bergen fengsel

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Fengselsleder Harald Åsaune i Bergen fengsel berømmer de innsatte for godt samarbeid om koronatiltakene.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Fengselssjef: – Besøk først når det er trygt

– Jeg forstår de innsattes frustasjon. Hverdagen deres er fullstendig endret på mange områder. Men de valgene vi har tatt har vært av hensyn til de innsattes liv og helse. Det har gått foran alt, sier fengselsleder i Bergen fengsel, Harald Åsaune.

Både han og assisterende leder Ivar S. Jensen sier at koronasituasjonen har vært svært utfordrende. De bekrefter at alle ordinære aktivitetstilbud er kraftig redusert og sier det på grunn av smittefare ikke er aktuelt å åpne opp for besøk igjen med det første.

– Vi vil lempe på tiltak rundt besøk når vi finner det trygt og gjøre, og da med de tiltakene som er nødvendige, sier Åsaune.

Bergen fengsel har så langt ikke hatt noen koronasmittede verken blant innsatte eller ansatte, og ledelsen berømmer de innsatte for godt samarbeid og god oppslutning rundt tiltakene og rådene fra helsemyndighetene.

Åsaune tilbakeviser påstanden om at det har vært mer aggresjon og episoder blant de innsatte etter at koronatiltakene ble innført.

– Vi har ingen økning i volds- eller trusselhendelser. Det kan hende at alarmen har gått noen flere ganger enn tidligere, men vi har ikke registrert flere avvik enn normalt, sier fengselslederen.

Han vil ikke ta stilling til om de innsatte bør få noen form for strafferabatt.

Regjeringens faste pressekonferanse om koronasituasjonen

SIER NEI TIL RABATT: Justisminister Monica Mæland (H) ser ingen grunn til at koronatiltakene i fengslene skal føre til strafferabatt.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mæland: – Ikke grunnlag for redusert straff

Det gjør derimot justisminister Monica Mæland (H).

– Mange rammes hardt av denne krisen, også innsatte i norske fengsler. Men jeg mener ikke det danner noe grunnlag for reduksjon i straffen for en straffbar handling man har begått, sier justisministeren.

Derimot kan varetektsfengslede be om isolasjonsfradrag for tiden under koronatiltak.

– Det er det i så fall domstolene som gjør en konkret vurdering av, sier Mæland.

– Er ikke det forskjellsbehandling?

– Nei, for når du er varetektsfengslet er du faktisk ikke funnet skyldig i en straffbar handling. Det er du når du soner straffen din.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 16.05.2021
2 484
Smittede siste 7 dager
107
Innlagte
774
Døde
1 556 905
Vaksinerte