Fagforeningstopp: – Kutt svekker sikkerheten

HMS-ekspert Ketil Karlsen i fagforeningen Industri Energi mener kostnadskuttene i oljebransjen har ført til dårligere sikkerhet for oljearbeiderne.

Blomster Turøy

I SORG: Flere har lagt ned blomster ved Svelgensund bru i nærheten av stedet der et helikopter styrtet fredag

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Karlsen, som leder fagforeningens europakontor, sier til VG at det er for tidlig å si om fredagens helikopterulykke skyldtes kuttene i oljebransjen. På generelt grunnlag mener han imidlertid at myndighetene og selskapene ber om trøbbel.

– De mener at sikkerhetsnivået som er på britisk sokkel, et nivå som er under vårt, er godt nok for oss. Nå har de fått det som de ønsker. Vi er snart nede på britisk nivå. Da må vi akseptere at det drepes folk på norsk sokkel, sier han.

Ketil Karlsen

KRITISK: Ketil Karlsen i fagforeningen Industri Energi mener sikkerheten i oljebransjen er under press.

Foto: Erik Waage / NRK

Første norske ulykke siden 1997

– Vi har ikke hatt slike ulykker i Norge siden 1997. I Storbritannia har de i snitt hatt det hvert tredje år. Det er britisk nivå, fortsetter Karlsen.

Knut Thorvaldsen, som er viseadministrerende direktør i Norsk Olje og Gass, mener Karlsen tegner et galt bilde.

– Vi stiller oss ikke bak den betraktningen, som går i retning av at effektiviseringstiltakene vi har iverksatt går på bekostning av sikkerheten. I et langsiktig perspektiv har sikkerhetsnivået utviklet seg positivt, sier han.

Knut Thorvaldsen

UENIG I KRITIKKEN: Knut Thorvaldsen i Norsk Olje og Gass mener sikkerhetsnivået utvikler seg positivt.

Foto: Norsk Olje og Gass

Pilot forteller om press

VG har vært i kontakt med en helikopterpilot som har lang erfaring med å sly offshore.

– Vi som flyr helikoptrene føler dette selv på kroppen. Det skjer på ulike måter. En ting er for eksempel at man hele tiden presser hver ansatt maks. Vi har oppsigelsesspøkelset hengende over oss konstant. Før oljekrisen hadde vi lav terskel for å si «i dag er jeg ikke fit for flight». Det ble aldri stilt spørsmål. Nå kjenner vi på at det er vanskeligere. Det samme gjelder for teknikerne våre. Også de kjenner på presset.

Statoil uenig

Mediekontakt for Statoils drift- og leteaktiviteter på norsk sokkel, Morten Eek, avviser at nedskjæringene går på bekostning av sikkerhet.

– Det er helt grunnleggende at effektiviseringsarbeidet ikke går utover dette. Noe annet ville bryte med alt vi står for som selskap. Nå er det opp til granskingen å avdekke relevante forhold på hvordan ulykken kunne skje, sier Eek til VG.

Morten Eek

VIL VENTE PÅ GRANSKINGEN: Morten Eek i Statoil avviser at nedskjæringer går ut over sikkerheten.

Foto: Øyvind Hagen / Statoil