Varsler erstatningskrav mot legen og sykehuset

Djabrails families advokat varsler krav om oppreisningserstatning etter at seksåringen døde av feilbehandling på Haukeland.

Lom-Ali og Fatima, Djabrails foreldre

FORELDRENE: Lom-Ali Sulejmanov og Fatima Jusjukajeva har fått Jan Inge Thesen som advokat. – Foreldrene ønsker at saken skal bli godt opplyst og forfulgt av politiet og det offentlige, sier han.

Foto: Privat

– De er opptatte av å komme gjennom sorgen. De har det veldig hardt for tiden. Det som har skjedd er jo helt uopprettelig, sier Jan Inge Thesen.

Han og Thorsteinn J. Skansbo fra advokatfirmaet Robertsen representerer foreldrene til Djabrail Sulejmanov (6), som torsdag døde på Rikshospitalet etter å ha blitt offer for feilbehandling på Haukeland universitetssjukehus.

Thesen forteller at hans første oppgave blir å sørge for at familiens begravelseskostnader blir dekket, enten av Haukeland direkte, eller av Norsk Pasientskaderstatning. Foreldrene har sagt at de ønsker at gutten skal bli gravlagt i Tsjetsjenia, der foreldrene opprinnelig kommer fra.

Advokaten har også sendt brev til Helsetilsynet og Haukeland og bedt om innsyn i dokumentasjonen de sitter på.

– Foreldrene ønsker at saken skal bli godt opplyst og forfulgt av politiet og det offentlige, og vi vil påse på familiens vegne at det skjer slik det skal. Vi har bedt om innsyn i rutinene til Haukeland, for blant annet å se om de er fulgt, og om det var nok helsepersonell til stede da feilen skjedde, sier Thesen.

– Det er en del uavklarte spørsmål som må opplyses, så får vi se hvilke skritt vi tar når vi får den informasjonen vi har bedt om, sier advokaten.

Jabrail

DØDE: Dette bildet av Djabrail skal være tatt 22. august, like før seksåringen ble feilbehandlet på Haukeland. 14. september døde han på Rikshospitalet.

Foto: Privat

Varsler erstatningskrav

Haukeland har lagt seg flate, og beklaget på det sterkeste.

De har også endret rutiner etter feilen, der Djabrail fikk en sprøyte i hodet i stedet for i blodåren, etter er forbytning mellom to sprøyter.

Nå gis den ene av de to medisinene intravenøst gjennom pose, i stedet for med sprøyte.

Thesen sier de nå vurderer å gå til erstatningskrav mot sykehuset og legen som satte sprøyten på Djabrail.

– Hvis det er grovt uaktsomt, som mye tyder på så langt, så er det helt klart aktuelt, sier Thesen.

Jan Inge Thesen, advokat

UAKTSOMHET: – Så langt virker det som det foreligger en klar grad av uaktsomhet her, sier advokat Jan Inge Thesen.

Foto: Bjørn Opsahl

– Klar grad av uaktsomhet

For å få oppreisningserstatning, kreves det at uaktsomheten regnes som grov. Skadeerstatningsloven paragraf 3-5 åpner da for erstatningsutbetaling.

Thesen mener det er liten tvil om at feilbehandlingen av Djabrail var grovt uaktsom. Han viser til at det i norsk rettspraksis er stilt enda høyere krav til aktsomhet ved helsebehandling der risikoen er økt.

– Slik vi ser denne saken, er det veldig strenge aktsomhetskrav når man skal sette et slikt medikament i hjernen. Behandlingen her skjedde i et farlig område, der konsekvensene kan bli fatale. Det er foreløpig litt tidlig, og vi trenger mer informasjon, men så langt virker det som det foreligger en klar grad av uaktsomhet her, sier Thesen.

Verken Legeforeningen på Haukeland eller sentralt vil foreløpig kommentere saken.

Helse Bergen vil ikke kommentere erstatningsspørsmålet i media.

– I denne saken har vi gjort en feil, og beklager det igjen på det sterkeste. Når det gjelder spørsmålet om oppreisningserstatning, er det naturlig å ha den dialogen direkte med de nærmeste pårørende, eller med dem som de nærmeste pårørende har valgt å la seg representere av, sier viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad.