Hopp til innhold

Dette reklameskiltet har hengt ulovlig i en måned

BERGEN (NRK): Statens vegvesen behandler rundt 30 saker om distraherende reklame i Bergen hvert år. Skiltet ved Bystasjonen må ned, fastslår etaten.

Tor Høyland i Statens vegvesen

30 SKILT: Hvert år behandler Statens vegvesen rundt 30 saker om distraherende reklameskilt.

Foto: Christian Lura / NRK

– Det er lett for at du mister oppmerksomheten. Da kan ulykker lett oppstå, sier Tor Høyland i Statens vegvesen.

Trafikksikkerhet er hans område. Og trafikkfarlige skilt har vært et satsingsfelt helt siden undertøysreklamene med Cindy Crawford fikk nordmenn til å sperre opp øynene høsten 1991.

– Den saken bidro nok til at arbeidet mot ulovlig reklame ble systematisert, sier Høyland til NRK.

Mange ulykker

Den store eiendomsmeglerreklamen henger i dag vis-à-vis Bystasjonen, langs trafikkerte Fjøsangerveien med mange felt. Der blir det ofte kø på grunn av lyskrysset ved Strømgaten.

På denne delen av veien ble det registrert 11 trafikkulykker med personskade for årene 2009–2016. 16 ble skadet. Ulykkene fordelte seg slik:

  • 6 påkjøring bakfra.
  • 3 påkjøring av kryssende fotgjengere.
  • 1 ved parkert kjøretøy.
  • 1 med uklart forløp.

– Dette er flere ulykker enn vi skulle forventet, sier Høyland.

Trafikksituasjonen er årsaken til at veivesenet mener at reklamen må ned.

– Vi må alltid se an hvilken vei det er snakk om, sier Høyland.

Skal ned i år

Vedtaket om å fjerne skiltet ved Bystasjonen ble gjort for en måned siden. Men inntil videre er altså ikke reklamen tatt ned. Ifølge Høyland er ikke klagefristen til reklameeieren ute.

Reklamebyrået Clear Channel har sagt til BA at reklamen skal ned i løpet av året. Det har ikke lykkes NRK å få dem til å stille til intervju.

Rundt 30 saker årlig

Selv om veivesenet har kjempet mot distraherende reklame langs veiene i flere tiår, vet de ikke nøyaktig hvor trafikkfarlige de faktisk er. Det registreres ofte ikke om det er reklame som er den egentlige årsaken til at en bilist forårsaker en ulykke.

– Ofte er det mange årsaker til at en ulykke oppstår. Da kan reklame være en av dem, sier Høyland.

I Bergen må Statens vegvesen behandle omtrent 30 saker om distraherende reklame hvert år.

– I tillegg kommer alle sakene om ulovlig reklame på fortau som hindrer sikt og ferdsel, sier Høyland.