Hopp til innhold

Dette håndtrykket kan skape nye jobber

Samler tusen marine forskere under ett tak. Kan erstatte tapte oljearbeidsplasser i Bergen, tror UiB-rektoren.

Marint samarbeid

GOD STEMNING: Direktør Tore Nepstad (fra v.) fra Havforskingsinstituttet og rektor Dag Rune Olsen fra Universitetet i Bergen har akkurat signert en samarbeidsavtale om marin forskning.

Foto: Thor Brødreskift / UIB

Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen går sammen om å skape en verdensledende marin forskningsklynge i Bergen.

– Vi skal gjøre bedre bruk av de samlede ressursene og skape tettere samarbeid, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen til NRK.

Dette vil styrke hele den marine satsningen i Norge og dra med seg de andre aktørene inn i framtidens havforskning.

Tore Nepstad, direktør ved Havforskningsinstituttet

– Europas marine hovedstad

Bergen er den 13. største marine byen i verden målt i antall vitenskapelige publikasjoner, ifølge uib.no. Nå er målet at Bergen skal bli Europas marine forskningshovedstad.

Ved å utvikle et sterkt samarbeid i den marine forsknings-, utdannings-, forvaltnings- og næringsklyngen i Bergen skal man skape et internasjonalt samlingspunkt for opp til tusen marine forskere.

Christiekonferansen

MINGLER: Deltakerne på Christiekonferansen fikk møte forskere og bedrifter knyttet til konferansens Nordsjøen-tema.

Foto: Thor Brødreskift / UIB

– Oljenæringen er på vei ned. Tror du at forskningssamarbeidet kan bidra til å skape flere arbeidsplasser på Vestlandet?

– Så absolutt. Vi trenger et næringsliv som i større grad har flere bein å stå på. Bioverdirapporten peker på fire grønne næringer, og en av dem er blå. Det marine vil i økende grad være viktig for Norge nå som oljeinntektene er sviktende over en lengre periode, tror Olsen.

– Er det noen selvfølge at samlokalisering bærer frukter?

– Tusen forskerhoder som i større grad treffes og møter hverandre over kaffekopper, og eksponeres for hverandres tenkning og får nye og gode forskningsideer, vil skape nye resultater for den marine næringen. Vi får gjort mye bedre bruk av alt fra forskerressurser til laboratorier.

Klimaklynge

Den marine forskningsklyngen inngår i UiBs øvrige klyngesatsinger der en egen klimaklynge og Media City Bergen blir det første synlige resultatet i 2017.

– Når skal flyttingen skje?

– Hovedsamlokaliseringen vil nok skje en del senere enn 2017, men vi starter tidligere gjennom åpningen av klimaklyngen, sier rektoren.

UiBs marine base er allerede forankret på Marineholmen.

– Å flytte disse lokalene medfører kostnader på anslagsvis én milliard kroner. Jeg vil tro at Marineholmen peker seg ut som bra lokalitet, men dette er en beslutning som er opp til Nærings- og fiskeridepartementet å ta, sier Dag Rune Olsen.

Publikum på Christiekonferansen

STORT OPPMØTE: Publikum på Christiekonferansen følger nøye med fra salen. Tema: Hva ville Norge vært uten Nordsjøen? Hvordan har vi forvaltet godene, og hvor går veien videre?

Foto: Thor Brødreskift / UIB

Ønsker å ta en ledende rolle

Det tverrfaglig samarbeid mellom forskningsmiljøer, ny marin teknologi og et utdanningstilbud tilpasset fremtidens behov om marin kunnskap skal være den største samlede forskningssatsingen i Bergen noensinne.

– Dette vil styrke hele den marine satsingen i Norge og dra med seg de andre aktørene inn i framtidens havforskning, sier direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad.

– Vi skal være motor i utviklingen av klyngen og ta en ledende internasjonal rolle i framtidens marine forskning sammen med et stort nettverk av nasjonale og internasjonale institutter, organisasjoner og næringsaktører.