Hopp til innhold

Det kan bli køar på Anda-Lote i ettermiddag

Dersom hovudferja på ferjesambandet Anda-Lote ikkje blir reparert, kan det bli køar i ettermiddag. Akkurat no går der ei ferje som har halvparten så stor kapasitet som vanleg.

MF Årdal til kai for reparasjon

TIL REPARASJON: MF Årdal ligg til kai på Anda for å bli reparert i ettermiddag. Ekstraferja som tar unna trafikken har berre halvparten så stor kapasitet som Årdal.

Foto: Harald Kolseth / NRK

– No har vi reparatørar på veg om bord. Forhåpentleg vil vi ha oversikt over problema om ikkje så mange timar, og forhåpentleg ha utbetra det, seier regionleiar Tor Kristoffersen i Fjord1.

Snart byrjar ettermiddagstrafikken på ferjesambandet, og då er ikkje reserveferja som no går i ruta, stor nok til å ta unna.

– Då blir det nok litt kø og venting på dette sambandet, seier Kristoffersen.

MF Årdal er til vanleg den einaste ferja på sambandet Anda-Lote, og har i år vore kjelde til frustrasjon for fleire reisande. Mellom anna Eid-ordførar Alfred Bjørlo er irritert over at den einaste ferja på ei så trafikkert strekning, ofte må innstille avgangar på grunn av reparasjonar.

Kristoffersen i Fjord1 er ikkje einig i at denne ferja ofte er ute av drift.

– Den har vore ute av drift nokre gongar i år, eit par timar av gongen. Ferja er bra nok til å gå i sambandet, så Årdal kjem til å halde fram i sambandet, òg i 2017, seier han.

Han meiner det er forsvarleg å ha denne ferja i drift på sambandet, sjølv om det er eit veldig trafikkert samband, og at det er opp til Statens vegvesen å avgjere om éi eller to ferjer bør gå der.

Det kjem til å vere to ferjer på sambandet frå januar 2018.

Tidlegare i dag var ferja på sambandet Værlandet-Askvoll òg ute av drift, men den er no tilbake i rute.