Hopp til innhold

Denne brannbåten var med på å slukke sju bybranner. Nå kan den få nytt liv

Brannhistorikere vil restaurere gammelt klenodium. – Vi kan klare å få båten tilbake på sjøen i løpet av et år eller to, sier Øyvin Konglevoll.

Sjødampsprøyte 1 i aksjon under brannen på Tran-Martens i Sandviken i 1935

I AKSJON: Her er «Sjødampsprøite 1» (bak) i gang med slukking under storbrannen i Tran-Martens sjøboder ved Måseskjæret i Sandviken 28. mars 1935.

Foto: Arkiv / Bergen brannhistoriske stiftelse

Den lille bunkersbåten «Bjørn» likner ikke mye på sitt gamle jeg, der den ligger til kai ved Dåfjorden slipp vest på Stord. Men under fasaden skjuler den bergenshistorie nok til flere bøker.

– Dette er byhistorie, brannhistorie og verftshistorie i ett. Båten er den eneste i sitt slag i hele Norge, sier Egil Sunde ved Bergen Kystkultursenter.

83 år som brannbåt

DS «Bjørn» var den tredje jernbåten som ble bygget ved Bergen Mekaniske Verksted (BMV), som i byggeåret 1866 utvidet virksomheten med båtproduksjon. De første årene drev den passasjertrafikk på Lungegårdsvannene mellom Møllendal og Kaigaten.

Deretter, fra 1873, gikk den over i brannvesenets tjeneste og fungerte som brannbåt i hele 83 år, da under navnet «Sjødampsprøite 1».

– Den har vært med på alle branner i sjønære strøk fra 1873 til den gikk ut av drift i 1956, forteller Konglevoll, leder i Bergen Brandkorps Historielag (BBH).

DS "Bjørn" / "Sjødampsprøite 1"

HER LIGGER DEN: «Sjødampsprøite 1» heter nå DS «Bjørn», som den også gjorde da den var ferdig bygget ved BMV i Solheimsviken i 1866. Båten ligger til kai ved Dåfjorden slipp på Stord.

Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Skal gjøres lik 1935-utgaven

Riksantikvaren har allerede vernet den gamle brannbåten og har sammen med fylkeskommunen og Bergen kommune bidratt med midler til å holde båten noenlunde ved like.

BHH kjøpte den for en symbolsk sum av Kystkultursenteret i fjor og er nå i full gang med å kartlegge hva som trengs for å føre veteranen tilbake fordums prakt, slik den var etter ombyggingen i 1935.

For å få den mest mulig lik 1935-utgaven, har stiftelsen sikret seg tegninger og en drøss med bilder av båten i aksjon fra tiden den slukket branner i Bergen.

Dampmaskin, pumper og annet utstyr står klart i Nederland. I tillegg har historielaget liggende flere gjenstander som var om bord i brannbåten i gamle dager.

Brann på Bryggen i Bergen 1955

SISTE STORBRANN: Brannen på Bryggen i 1955 var den siste store brannen «Sjødampsprøite 1» (midten) var med på. Året etter ble den tatt ut av drift.

Foto: ARKIV / BERGEN BRANNHISTORISKE STIFTELSE

Trenger mellom fem og ti millioner

Alt som mangler, er penger.

– Vi hadde kommet langt med mellom fem og ti millioner. Kommer pengene, så er arbeidet gjort på et år eller to, sier Konglevoll.

Fristen for å søke Riksantikvaren om midler til restaurering gikk ut 1. november. Totalt er det 60 millioner som skal fordeles på ulike prosjekter. Svaret på søknaden er ventet å komme i månedsskiftet februar/mars.

– Det er mange om beinet, det vet vi, men vi mener vi har et særdeles godt prosjekt. Vi håper og tror at båtens historie vil få både myndigheter, næringsliv og andre greie folk til å bidra, sier Konglevoll.

Skulle «Sjødampsprøite 1» bli tilgodesett med midler, er det ifølge Sunde mest sannsynlig med mindre summer over flere år enn få alt som trengs med én gang.

Sjødampsprøite 1 og 2

VIL SPRUTE PÅ NYTT: «Sjødampsprøite 1» på Byfjorden i Bergen. Kystkultursenteret håper å kunne ta brannbåten med ut på oppvisning igjen om få år.

Foto: ARKIV / BERGEN BRANNHISTORISKE STIFTELSE

– Vil vise fram båten på hele Vestlandet

Håpet er at båten skal inngå i den brannhistoriske samlingen som etter planen skal bli til et museum på den gamle hovedbrannstasjonen i Bergen, som er fra 1888.

– Avtalen med Kystkultursenteret, som vi kjøpte den av i fjor, er at brannbåten skal ligge hos dem i Sandviken i sesongen. Det passer bra, siden den pleide rykke ut fra Ludebryggen med mannskaper fra Sandviken brannstasjon, sier Konglevoll.

– Vi håper å kunne formidle by- og brannhistorie ved å ta båten ut på sjøen, vise den frem og blåse litt vann under arrangementer som Fjordsteam og torgdagene, samt reise og delta på arrangementer også andre steder på Vestlandet, sier Egil Sunde på Kystkultursenteret.