Hopp til innhold

Fortvilte foreldre får endelig hjelp

For første gang blir et behandlingsopplegg for dataspillavhengige ungdom testet ut. Avhengighet er et økende problem blant barn og unge.

Gutt spiller World of Warcraft

ISOLERER SEG: Dataspillavhengig ungom kan låse seg inn på rommet sitt og spille fra morgen til kveld.

Foto: NIGEL TREBLIN / AFP

– Det er på tide at vi får dette til, for vi ser at det er et omfattende problem. Vi får henvendelser hit fra fortvilte foreldre som har prøvd å få hjelp, men ikke har fått det, sier Hellandsjø Bu.

Ståle Pallesen

MOTIVERER: Professor Ståle Pallesen sier de først kartlegger avhengigheten til undommene, deretter motiverer til endret adferd.

Foto: André Marton Pedersen / NRK

Eli Torild Hellandsjø Bu

FØRSTE I SITT SLAG: Eli Torild Hellandsjø Bu sier Bergensklinikkene er de første til å tilby et slikt behandlingsopplegg.

Foto: André Marton Pedersen / NRK

Spillavhengighet er et økende problem blant barn og unge, spesielt blant gutter. En undersøkelse fra 2010 viste at over fem prosent av de spurte spiller fire timer eller mer i døgnet. Disse ble definert som storspillere, som antas å utgjøre en høyrisikogruppe for å utvikle avhengighet

– Det er gjort uhyggelig lite forskning på dette, ikke bare her i Norge, men også internasjonalt. Vi er vel de første til å gjennomføre en studie på dataspillavhengig ungdom, sier psykolog i Bergensklinikkene Eli Torild Hellandsjø Bu.

Les også: – Datamaskinen er som et dop

Får dårlig hygiene

Det finnes ingen formell diagnose på dataspillavhengighet i dag. Like fullt rammer avhengigheten hardt, forteller psykologene.

De får henvendelser fra foreldre som forteller at ungdommene isolerer seg, sitter på rommet sitt og spiller fra skoleslutt til leggetid.

Når de først har problemer, er problemene store. Mange dropper ut av skolen. De får helsemessige komplikasjoner, blir deprimert, får dårlig hygiene og søvnproblemer. Det blir ofte konflikter hjemme.

– Men jeg må påpeke at de fleste har et normalt forhold til dataspill. Så godt som alle ungdommer bruker dataspill, og kun to til fire prosent har et problem, sier hun.

Les også: – Jeg hadde valget mellom å drepe meg selv, eller slutte og spille

Endre adferden

Behandlingen hos Bergensklinikkene er et ledd i en plan fra Helsedirektoratet om å få mer kompetanse på behandling av ungdom med problemer knyttet til dataspill.

Opplegget er et samarbeid mellom Universitetet og Bergensklinikkene. Ungdommene får 13 timer behandling, delvis med foreldrene til stede.

– Først og fremst handler behandlingen om å kartlegge avhengigheten i de innledende timene. Så handler det mer om å få pasienten motivert til å endre adferden sin, forteller Ståle Pallesen, professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, en av de faglig ansvarlige for behandlingsopplegget.

– De som er avhengige bruker mye tid på å tenke på dataspill, og de blir urolige hvis de blir forhindret fra å spille. De har ikke kontroll over hvor mye de spiller selv, sier han.

Les også: Dataspillavhengighet øker om sommeren

Gutter på Hop skole i Bergen forteller om sine dataspillvaner:

Guttene på Hop oppvesttun skole er som ungdommer flest. De spiller fra to til fire timer daglig. Guttene har ikke fått et problem med spilling. Likevel hender det at mor og far synes det blir for mye.

VIDEO: Ungdommene på Hop skole i Bergen er som gutter flest. De spiller fra to til fire timer daglig. Guttene har ikke fått et problem med spilling. Likevel hender det at mor og far synes det blir for mye.

NRK anbefaler