Hopp til innhold

Byrådet ber om innspel til bybane-utgreiing

Fleirtalet i bystyret i Bergen ønsker ei ny tunnelutgreiing for bybanen i sentrum. No inviterer utviklingsbyråd Christine Kahrs til innspelsmøte om utgreiinga 16. april, der ho vil orientere om arbeidet og prosessen vidare.

Målet er å vere ferdig med utgreiinga i 2025.

På møtet kan folk «kome med sine innspel til kva tilleggsutgreiinga skal innehalde, og ulike perspektiv på kva som bør bli greia ut», skriv kommunen på si nettside.

Nyleg uttala samferdselsministeren at det lokalt er skapt uvisse om bybanen i det siste. Det er knytt spenning til om bybanen vil få pengar i nasjonal transportplan som blir lagd fram fredag.